Erik van Engelen lid van Raad van Advies NEN

Erik van Engelen wordt lid van de Raad van Advies van het Nederlands Normalisatie Instituut (NEN). Van Engelen is algemeen directeur van Techniek Nederland.