Watertekort en -overlast: hoe gaan we er slim mee om?

Watertekort en -overlast: hoe gaan we er slim mee om?

Extreme weersomstandigheden zorgen de laatste jaren voor steeds meer problemen., zoals volgelopen straten en dakgoten. Er zijn slimme oplossingen voor wateroverlast, maar ook voor watertekort, die de vakman handvatten geven. Wildkamp deelt kennis, oplossingen en innovaties op dit gebied tijdens de Wildkamp Water Weken.

Slim afvoeren van water wordt de laatste jaren steeds noodzakelijker. Gemeenten en de overheid stimuleren dit in de vorm van subsidies en door het invoeren van de afkoppeleis. Daarnaast verschuift de focus bij de ontwikkeling van nieuwe woningen steeds meer naar duurzaam bouwen en zelfvoorzienend wonen. Hierbij is het onder andere van belang om de afvoer van water in en rondom een gebouw te beoordelen.

Naast wateroverlast krijgen we ook steeds vaker te maken met langdurige perioden van droogte. Om wateroverlast en -tekort te voorkomen en verhelpen, zijn er passende oplossingen nodig.

De juiste riolering

Veel woningen worden tegenwoordig afgekoppeld van het riool. Er zijn tal van manieren om dit te doen. Belangrijk is om rekening te houden met een aantal zaken. De woning mag bijvoorbeeld niet op een drukriool aangesloten zijn, er mag enkel regenwater afgekoppeld worden en er moet gedacht worden aan de ontluchting.

Het ontbreken van ontluchting in de regenpijp kan gevolgen hebben voor de ontluchting van de binnenriolering. De aanleg van een goede afvoer en riolering is van groot belang. Afhankelijk van de hoeveelheid afvalwater kunnen de juiste artikelen geselecteerd worden voor waterafvoer, zowel binnen als buiten gebouwen.

Leidingsystemen voor iedere situatie

Voor het vervoeren van drinkwater via de waterleidingsystemen van het waterleidingnet moet rekening worden gehouden met de kwaliteit en veiligheid van het drinkwater, zodat dit altijd gewaarborgd is. Naast waterleidingen voor drinkwater zijn ook de waterleidingsystemen voor bijvoorbeeld cv-installaties, sanitair, beregening, afvalwater en koelwater onderdeel van het leidingsysteem binnen een gebouw.

De selectie van de juiste waterontharder of -behandelaar is belangrijk voor de optimale werking van het apparaat”

Voorkom kalk in water

Een hoge concentratie kalk in standaard leidingwater zorgt voor hardnekkige kalkproblemen. Niet alleen apparaten in veel huishoudens moeten het ontgelden, ook machines die water verbruiken zoals stoomketels, koelings- en verhittingselementen, vernevelaars en dergelijke.

Naast apparatuur wordt ook vaak sanitair in bijvoorbeeld badkamers en keukens aangetast. Gebruikers profiteren van een langere levensduur en schoner sanitair met een waterontharder of waterbehandelaar. De selectie van de juiste waterontharder of -behandelaar is belangrijk voor de optimale werking van het apparaat. De keuzehulp helpt bij het maken van de juiste beslissing voor iedere afzonderlijke situatie.

Verhelpen van wateroverlast

Het voorkomen van wateroverlast is gewenst, maar uiteraard gebeurt dit niet altijd. De problemen die ontstaan door wateroverlast dienen vervolgens snel te worden verholpen. Of het nu gaat om het wegpompen, aanvoeren, verhogen van druk of watercirculatie: in veel gevallen wordt voor het verplaatsen van water gebruik gemaakt van een pomp.

Goed advies en de juiste pomp kunnen veel problemen, ergernissen en onnodige kosten voorkomen. Aan de hand van online advies is de juiste keuze te maken voor een pomp.

Kansen voor installateurs

Het delen van kennis, oplossingen en innovaties op het gebied van water staat tijdens de Wildkamp Water Weken centraal. Denk daarbij aan oplossingen op het gebied van water rondom:

  • Waterontharders
  • Regenwateropvang
  • Regenwaterafvoer
  • Regenwaterinfiltratie
  • Beregening
  • Pompen
  • Leidingsystemen
  • Riolering

Dit artikel is gesponsord door Wildkamp