Nieuwe meetmethode voor geluidsoverlast van warmtepompen en airco’s

Als het aan de normcommissie Geluidwering in gebouwen ligt, wordt het geluid voor binnen opgestelde warmtepompen en airco’s straks op een vergelijkbare manier gemeten als dat van vergelijkbare installaties die buiten staan. Dat moet hinderlijke piep- of bromgeluiden voorkomen. Daarvoor wordt NEN 5077 aangepast.