'Verwarmen, koelen en warm water voor all-electric woonwijk kan netcongestie-arm'

'Verwarmen, koelen en warm water voor all-electric woonwijk kan netcongestie-arm'

Netcongestie is een actueel probleem. Daarbij wordt de warmtepomp vaak als een extra belasting gezien. Dat hoeft helemaal niet zo te zijn, volgens Climate for life groep. De keuze voor een bodemenergiewarmtepomp kan juist een oplossing zijn om netcongestie tegen te gaan.

Inmiddels heeft de Climate for life group monitoringsdata van duizenden warmtepompen verzameld. Op basis daarvan kan het bedrijf aantonen, dat een bodemenergie warmtepomp netcongestie-arm warmte, koude en warm water kan leveren in een all-electric woonwijk. Deze data publiceert het moederbedrijf van Itho Daalderop en Klimaatgarant nu in een whitepaper.

Innovatieve oplossingen voor Netcongestie

Zowel de energietransitie als de warmtetransitie hebben impact op de energie-infrastructuur en netcapaciteit. Netcongestie vormt een urgent probleem voor energienetwerken. Netbeheerders investeren daarom de komende jaren volop in het uitbouwen van het stroomnet. Dit is essentieel om beide transities mogelijk te maken.

In de tussentijd zet Climate for life, met haar dochterbedrijven Itho Daalderop en Klimaatgarant, in op all-electric nieuwbouwwijken met slimme binnenklimaatoplossingen die het stroomnet beter benutten. De bodemenergie warmtepomp is hier een goed voorbeeld van. Kijkend naar benodigd vermogen komt deze warmtepomp als voorkeursoplossing uit de bus. Het bedrijf benadrukt dat het resultaat nog beter is wanneer in het ontwerp van de woning en bij de warmtepompselectie de juiste keuzes worden gemaakt. Daarbij is het essentieel om rekening te houden met de Trias Energetica, door bijvoorbeeld balansventilatie of warmteterugwinning uit douchewater toe te passen.

Opgegeven piekvermogen aanzienlijk beperken

Netcongestie kan op alle spanningsniveaus in het elektriciteitsnet voorkomen. Met oog op congestie op het laagspanningsnetwerk, gaat het in het kader van all-electric nieuwbouwwijken al gauw over de elektriciteitsvraag. Hierbij heerst onterecht het idee dat het aansluitvermogen van warmtepompen, als oplossing voor zowel het verwarmen en koelen van de woning als het verzorgen van warm tapwater, een negatieve impact op netcongestie heeft. Sterker nog, dat een warmtepomp evenveel aansluitvermogen nodig heeft als een elektrische auto, of nog meer.

Deze aannames leiden ertoe dat aannemers en projectontwikkelaars in hun aanvraag voor het aansluiten van een bepaald project bij de netbeheerder, soms de verwachte piekvermogensbehoefte zeer conservatief (en dus erg ruim) invullen. Dat is zonde, want hierdoor komen nieuwbouwprojecten soms onnodig stil te liggen. Wanneer aanvragers beschikken over de informatie uit de nieuwe whitepaper van Climate for life, kunnen zij het opgegeven piekvermogen in een aanvraag voor een netaansluiting aanzienlijk beperken en nauwkeuriger invullen. Dit biedt ruimte voor het doorgang laten vinden van vaak hoognodige nieuwbouwprojecten.

Download de whitepaper

De whitepaper ‘Netcongestie-arme nieuwbouwwijken’ met daarin de exacte uitleg over de toepassing van de Trias Energetica, een uitgebreide onderbouwing en monitoringsdata van Climate for life groep kunt u downloaden op de website.

Lees meer over

Redactie Gawalo

Redactie Gawalo

Nieuwe productielijn Henco voor geïsoleerde meerlagen buis - foto: Henco

Buis en isolatie uit één fabriek

In april heeft Henco een productielijn gestart, die meerlaagse buizen in eigen fabriek van isolatie voorziet. Daarmee kan de Vlaamse producent van...

Resideo HCC100 vloercomfortregelaar - foto: Resideo

Resideo HCC100 en DT4: minimale inspanning, maximaal toepasbaar

De noodzaak van de energietransitie en het gebrek aan mankracht in de installatiebranche vragen om producten die met minimale inspanning maximaal...

Krauma Easyfix bespaart installateur tot 4 uur installatietijd

Krauma Easyfix bespaart installateur tot 4 uur installatietijd

Buffervat, pomp, expansievat en vuilafscheider ineen: dat is de plug & play Krauma Easyfix in een notendop. Alles wat je normaliter los in het...

Is het flow of debiet? Horseshoe waterval bij Niagara Falls

Flow uitgelegd

Volgens het Binas boekje worden de termen debiet en flow vaak door elkaar gebruikt. Volgens de dikke Van Dale is debiet de afvoercapaciteit van een...

Is er toekomst voor warmtenetten?

Is er toekomst voor warmtenetten?

Warmtenetten zijn te duur. De verduurzaming van bestaande warmtebronnen vormen een uitdaging. En de rendementen zijn beperkt. Moet Nederland nog geld...

Slimme thermostaten: 'Nederland zet thermostaat lager'

Slimme thermostaten: 'Nederland zet thermostaat lager'

Onderzoek van tado°, leverancier van slimme thermostaten, wijst uit dat afgelopen stookseizoen slimme thermostaten van hun merk in Nederland weer een...

Warmteopslag gebouwde omgeving: trends en ontwikkelingen

Warmteopslag gebouwde omgeving: trends en ontwikkelingen

Er zijn diverse opties mogelijk om warmte op te slaan voor de gebouwde omgeving. We lichten er in dit artikel een aantal toe.

Flow heeft sleutelrol in warmtepomp installatie

Flow heeft sleutelrol in warmtepomp installatie

Klachten over de werking van warmtepompen zijn vaak terug te voeren op de aansluitingen en het leidingwerk. Daarin speelt de flow in het systeem een...