TDI in gesprek met warmtepompfabrikanten

Stichting Team Duurzaam Installeren (TDI) heeft zich als doel gesteld het installatietempo van (hybride) warmtepompen in bestaande woningbouw te versnellen met 500 installaties per dag. De negen deelnemende installatiepartijen in TDI hebben daarvoor het TDI500-project gevormd, samen met TNO als penvoerder van het project. Dit is het eerste deel van een driedelige serie.