Hybride lucht-water warmtepompen zonder buitenunit

Hybride opstellingen zonder buitenunit hebben altijd een tweede opwekker nodig, als achtervang wanneer de warmtepomp niet aan de warmtevraag kan voldoen, en voor warm tapwater. Bij lucht-water warmtepompen is de bron een vorm van lucht. Dat kan zowel buitenlucht, als ventilatielucht zijn. Dit is het tweede deel van een vierdelige serie over lucht-water warmtepompen zonder buitenunit.