Beter binnenklimaat met goede regeltechniek en inregelen

Beter binnenklimaat met goede regeltechniek en inregelen

Met goede regeltechniek en het inregelen van installaties kan veel energie bespaard worden en wordt het comfort in gebouwen beter. Dit geldt voor zowel lucht- als waterzijdige installaties. Delta-P kan de klant volledig ontzorgen op het vlak van inregelen en regeltechniek. Als de klimaatinstallatie optimaal functioneert, kunnen gebouwbeheerders het beste uit hun gebouwen halen, beleven medewerkers meer werkplezier en daalt het ziekteverzuim.

“Onze klanten komen vanuit verschillende hoeken. Installateurs vragen om regeltechniek bij nieuwbouw- of renovatieprojecten. Daarnaast krijgen we ook vragen van eindgebruikers die klachten hebben. Dan gaan we kijken: Hoe zitten ze erbij? Welke installaties zijn er en voldoen die? Vervolgens bekijken we of we de installaties opnieuw kunnen inregelen.” Aan het woord is Mark van der Heijden, directeur van Delta-P, een bedrijf dat is gespecialiseerd in het inregelen van klimaatinstallaties en daarnaast regeltechniek verzorgt. “Als je een installatie niet goed inregelt, is het al snel te warm of te koud of krijgen de achterste ruimtes helemaal geen warmte of koude.”

Veel voordelen

Op het gebied van ventilatie kan inregelen ook veel voordelen hebben. “Als je 20.000 m3 lucht moet verplaatsen kan door verkeerd inregelen de bovenste verdieping veel lucht krijgen en de begane grond niks.” Tijdens corona nam de vraag naar betere ventilatie toe, beaamt Van der Heijden. “Bedrijven vroegen hoe ze meer lucht in hun gebouwen konden brengen, zodat het veiliger en beter was. In het Bouwbesluit staan alleen de minimale ventilatienormen.”

Stijgende energieprijzen

Door stijgende energieprijzen wordt energiebesparing steeds aantrekkelijker, vertelt Van der Heijden. “De temperatuur een graadje lager zetten, dat kunnen klanten zelf. Maar met regeltechniek kun je ook veel energie besparen. Normaal zou je bijvoorbeeld om vijf of zes uur in de ochtend al beginnen het gebouw op temperatuur te brengen. Maar je zou het ook zo in kunnen stellen om het later te doen. Of je kunt bijvoorbeeld een aantal verdiepingen sluiten in de vakantie, waarmee je veel energie bespaart.”

Dynamische toepassingen

Inregelen gebeurde vroeger veelal handmatig, vertelt Van der Heijden. “Dat gebeurde statisch met de hand voor zowel het lucht- als het waterzijdige inregelen. Nu heb je veel meer dynamische toepassingen en variabele volumesystemen en het kan vaak via de regeltechniek in het gebouwbeheer ingeregeld worden. Dat hoeft vervolgens alleen nog gecheckt te worden. Hierdoor wordt het ook mogelijk om op afstand in te regelen en de volumestromen te veranderen. Door smart buildings wordt het op deze manier mogelijk om steeds slimmere installaties te maken.”

Inregelen vergeten

Moderne installaties vereisen steeds meer regeltechniek, benadrukt Van der Heijden. “Als je praat over wko’s en warmtepompen moet de bron bijvoorbeeld altijd in balans zijn. Daarnaast is ook het inregelen van de installatie heel belangrijk omdat de temperaturen echt goed moeten zijn.” Veel bedrijven vergeten de installatie goed in te regelen als die recent aangepast is, legt hij uit. “Als je bijvoorbeeld in een gebouw naar lagetemperatuurwarmte bent gegaan, is het heel belangrijk om de hele installatie opnieuw in te regelen. Ook bij andere verbouwingen wordt het inregelen vaak vergeten. Als je verbouwt, zorg dan voor een nieuwe inregelingen en aanpassingen in de installaties.”

Volledig ontzorgen

Het grote voordeel als een klant Delta-P inhuurt, is dat het bedrijf zowel het gebouwbeheer als het inregelen voor haar rekening neemt. “Er is veel afstemming nodig met gebouwbeheer voor het inregelen. Omdat wij het allebei doen, wordt de opdrachtgever volledig ontzorgt.”

Delta-P kijkt eerst goed naar de regeltechniek in een pand en hoe dat werkt, legt Van der Heijden uit. “Het is slim om ons in een vroeg stadium te betrekken en ook een deel van de engineering te laten doen door het uitvoeren van installatietechnische berekeningen. Door het vroegtijdig aan tafel zitten met de regeltechniek wordt er ook meteen gekeken of alle benodigde componenten goed worden geplaatst en of er voldoende componenten zijn om goed te kunnen inregelen. Dit verlaagt de faalkosten. We kijken met een kritische blik naar afsluiters, drukkleppen en drukopnemers. Vervolgens kijken we naar de regeltechnische omschrijving en zetten we de kloktijden op papier. Dan worden de installaties door de installateur gemaakt en gaan wij daarna aan de slag met het maken van de componenten, kleppen en pompen. Pas daarna kan het hele systeem ingeregeld worden.”

Regeltechniek in watercirculatiesystemen

Ook watercirculatiesystemen in ziekenhuizen en andere instellingen worden nog onvoldoende ingeregeld, vertelt Van der Heijden. “Hierdoor wordt het water op sommige plekken in het systeem veel te warm, terwijl het op andere plekken ruim onder de wettelijk vereiste 60 graden komt.” Dit kan bovendien risico’s opleveren voor de gezondheid, vertelt hij. “Problemen met de waterkwaliteit kunnen problemen opleveren, bijvoorbeeld door een legionella-besmetting. Maar daarnaast kun je door dit goed in te regelen ook veel energie besparen. Wij kunnen ook tapwaterberekeningen uitvoeren hiervoor en adviezen geven over te plaatsen componenten”, besluit hij.

Dit artikel is gesponsord door Nexton.

Thermisch comfort: wetenschap of gevoel? 

Thermisch comfort: wetenschap of gevoel?

Thermisch comfort is zowel meetbaar als ongrijpbaar. 'Meetbaar' omdat er ideale waarden zijn voor temperatuur, vocht, tocht en straling in een...

TOjuli per 1 juli 2024 aangescherpt 

TOjuli per 1 juli 2024 aangescherpt

Drie jaar na introductie wordt de TOjuli op 1 juli 2024 aangescherpt. De aanwezigheid van actieve koeling is niet langer automatisch afdoende om...

Voorsorteren op warmtepomp: over flow en delta-T 

Voorsorteren op warmtepomp: over flow en delta-T

Of de vervanging van een hr-ketel door een warmtepomp installatietechnisch ingrijpend is, hangt nauw samen met de configuratie van het bestaande...

Een Duitse kijk op warmtepompen 

Een Duitse kijk op warmtepompen

In Duitsland worden al jaren standaard warmtepompen geïnstalleerd in woningen die op papier verre van geschikt lijken. Zelfs de radiatoren kunnen...

Gecombineerde Elytra dakdoorvoer voor warmtepompen

Dakdoorvoer voor warmtepomp

Burgerhout introduceert de Elytra. Deze gecombineerde dakdoorvoer voor lucht/water warmtepompen zonder buiten-unit is modulair opgebouwd.

Nieuwe multi-split airco's van Nefit Bosch 

Nieuwe multi-split airco's van Nefit Bosch

Nefit Bosch komt met nieuwe airconditioning producten. Waaronder nieuwe binnenunits, wandunits, plafondcassettes, kanaalunits en vloerunits. Voor...

'Propaan is geen wondermiddel'

'Propaan is geen wondermiddel'

Een warmtepomp met propaan als koudemiddel kan dan wel 75 graden leveren, maar dat wil nog niet zeggen dat je dat ook moet willen. We volgden een...

Verduurzaming huurwoningen gestapelde bouw gaat moeizaam

Verduurzaming huurwoningen gestapelde bouw gaat moeizaam

Installatiebedrijven maken zich zorgen over de verduurzaming van huurwoningen in oudere appartementengebouwen. Collectieve systemen krijgen...