De nieuwste warmtepompen op een rij

De VSK 2022 begon met een feestelijke knal. Hugo de Jonge, minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, opende de vakbeurs. In zijn toespraak kondigde hij aan, dat per 2026 te vervangen cv-ketels op zijn minst vervangen moeten worden door hybride warmtepompen. Dat kwam goed uit, want aan (hybride) warmtepompen was op deze VSK bepaald geen gebrek.