Productnieuws VSK: Bewaak uw luchtkwaliteit met nieuwe CO2-monitor

Productnieuws VSK:  Bewaak uw luchtkwaliteit met nieuwe CO2-monitor

De eenvoudigste manier om de luchtkwaliteit in een ruimte te meten is door een CO2-monitor te gebruiken. Een goed product hiervoor is de R200C2-A CO2-monitor van Resideo, die continu de concentratie van koolstofdioxide in de ruimte meet.

De laatste jaren isoleren we onze woningen en gebouwen steeds beter. Hierdoor houden deze panden meer warmte vast en zijn ze energie-efficiënter. Maar de toenemende isolatie heeft een keerzijde; het vergaand isoleren vermindert de natuurlijke ventilatie. Zonder efficiënte ventilatie van de binnenruimte kan de luchtkwaliteit snel verslechteren.

Het is daarom belangrijk dat bewoners van een huis of gebruikers in een gebouw op de hoogte zijn van de luchtkwaliteit in de ruimte waar zij zich bevinden. Met de R200C2-A CO2-monitor weten zij wanneer het nodig is om te ventileren en voorkomen ze energieverspilling door (te veel) te ventileren op momenten dat dit niet nodig is. De CO2-monitor van Resideo geeft met een lichtindicator aan wat de status van de luchtkwaliteit is. Kijk voor meer informatie op onze website.

Dit artikel is gesponsord door Resideo.