Overzicht nieuwe standaard voor woningisolatie

Overzicht nieuwe standaard voor woningisolatie

Er is een nieuwe standaard voor woningisolatie. We zochten onder andere uit hoe de standaard zich verhoudt tot het energielabel en de eisen in het Bouwbesluit. En hoe het zit met de streefwaardes. Hieronder een overzicht van deze en andere artikelen over de nieuwe standaard voor woningisolatie.

Nieuwe standaard voor woningisolatie voorgesteld

De ontwikkeling van een standaard voor woningisolatie is een afspraak uit het Klimaatakkoord. En half maart 2021 presenteerde de minister deze standaard voor woningisolatie aan de Tweede Kamer. Feitelijk zijn er standaarden voor vier verschillende woningtypes voorgesteld. Deze standaard dient als referentie voor wat als goede en toekomstbestendige woningisolatie kan worden gezien.
Terug naar boven

Isoleren: streefwaardes op componentniveau

Naast de bovengenoemde standaard is gezocht naar streefwaardes op componentniveau, om gebouweigenaren meer handvatten te bieden. Want wat is de relatie tussen afzonderlijke bouwkundige maatregelen en de resulterende energiebehoefte voor verwarming?
Terug naar boven

Standaard voor woningisolatie op energielabel

Per 1 augustus staan de standaard en de streefwaarden op het energielabel voor woningen. Het is bedoeld als uitgangspunt voor gebouweigenaren en installateurs om richting te geven over het isoleren van woning. Is een woning goed geïsoleerd, dan is het warmteverlies klein en biedt het mogelijkheden om met duurzame lage temperatuurbronnen te verwarmen.
Terug naar boven

Hoe verhoudt zich de nieuwe standaard voor woningisolatie tot het energielabel?

De standaard voor woningisolatie en het energielabel zijn niet eenduidig te vergelijken met elkaar. Ze worden wel allebei met de NTA 8800 bepaald, maar de standaard gaat over de netto warmtevraag, terwijl BENG1 gaat over zowel de warmte- als koudebehoefte.
Terug naar boven

Wat is de verhouding tussen de streefwaarden voor woningisolatie en de eisen uit het Bouwbesluit?

Naast de nieuwe standaard voor woningisolatie op woningniveau zijn in de standaard ook streefwaardes op componentniveau uitgewerkt voor bouwdelen zoals het dak, de vloer, muren, glas en het ventilatiesysteem. Wat is de verhouding tussen de streefwaarden voor woningisolatie en de eisen uit het Bouwbesluit?
Terug naar boven

Maakt goed isoleren een woning geschikt voor LT-verwarming?

In het onderzoek van Nieman Raadgevende Ingenieurs waar de standaard voor woningisolatie op is gebaseerd, is gekeken naar in welke mate je moet isoleren en in hoeverre je de aanvoertemperatuur voor de ruimte naar beneden kunt bijstellen waarbij de woning nog steeds comfortabel warm blijft. Er is op dit moment nog maar weinig data bekend over welke warmteafgiftesystemen in woningen zijn opgesteld. Toch kon een aantal algemene conclusies worden getrokken.
Terug naar boven

Kierdichting en ventilatie: is kierdichting een goede vorm van isolatie?

Kierdichting en ventilatie zijn twee zaken die met lucht te maken hebben, maar het is belangrijk hiertussen een onderscheid te maken. Kieren zorgen voor luchtinfiltratie oftewel het ongewenst binnentreden van lucht. Dit kan leiden tot discomfort of tochtklachten. Maar op het moment dat de focus uitsluitend ligt op kierdichting, ontstaat het risico op een ongezond binnenklimaat doordat er mogelijk te weinig verse lucht de woning binnenkomt.
Terug naar boven

Hoe kun je de standaard voor woningisolatie bereiken?

Er zijn drie manieren om de standaard voor woningisolatie te bereiken.

Terug naar boven

Corina Kappen

.

Zoutbatterij voor thuisgebruik 

Zout is een veelbelovend basismateriaal voor de opslag van energie. Als het aan promovendus Jelle Houben ligt, heeft elke woning straks een...