Waterstofpilots moeten kunnen

Met het “Tijdelijk kader waterstofpilots” biedt de Autoriteit Consument en Markt netbeheerders en energieleveranciers de ruimte om ervaring op te doen met de distributie van waterstofgas aan consumenten. Op dit moment is er nog geen wet- en regelgeving voor levering van waterstof aan consumenten binnen de gebouwde omgeving.
Alleen het gele paaltje met "H2" en de sticker op het raam laten zien dat deze woning in The Green Village, Delft, verwarmd wordt met waterstofgas. Foto Margo van Voskuilen