Wat is Transitievisie Warmte?

Gemeenten gaan een belangrijke rol spelen in het waarmaken van de ambities uit het Nederlandse Klimaatakkoord. Gemeenten hebben in dat akkoord de taak toebedeeld gekregen van regisseurs van de warmtetransitie voor de gebouwde omgeving. Concreet betekent het dat de gemeenten in 2021 een Transitievisie Warmte en Wijkuitvoeringsplan moeten opleveren.
In de wijk Selwerd (Groningen) is men bezig met de aanleg van het warmtenet - Foto: Kick Smeets / Rijksoverheid 2021