Alles over Restwarmte

(Beeld: NFP Photography)

"Hybride warmtepompen worden onterecht als tussenoplossing gezien"

"Het is de vraag of de all electric warmtepomp overal de beste oplossing is." Frank Wiersma, strategisch adviseur bij netbeheerder TenneT, ziet meer...

Metrowarmte als bron voor warmtepomp

Metrowarmte als bron voor warmtepomp

Het klinkt als te mooi om waar te zijn. Met warmte uit een ventilatieschacht van de Londense metro gaat men onder meer 1.350 oudere woningen in het...

Voor de biomassacentrale van afvalenergiecentrale AVR in Duiven wordt oud papier gebruikt. Bron: AVR.

Duurzame warmte voor warmtenetten: wat zijn de opties?

Van oudsher maken warmtenetten gebruik van warmte uit afvalverwerkingsinstallaties en gascentrales. Maar er zijn steeds meer bronnen die duurzamere...

Foto: HVC/Marc Dorleijn

Bestaande woningen aansluiten op het warmtenet

Voor het aardgasloos maken van de bestaande woningvoorraad worden warmtenetten als kansrijk gezien. Dat betekent dat de binneninstallaties van...

Warmtebuffer Diemen. Foto: Nuon/Jorrit Lousberg

Wat is de ideale temperatuur van het warmtenet?

Voor warmtenetten komen steeds meer verschillende bronnen beschikbaar, op diverse temperaturen. Zo leveren datacenters een lagere temperatuur dan...

Zuid-Holland worstelt met warmtenetten

Zuid-Holland worstelt met warmtenetten

In de paper 'Warmtenetten in de energietransitie' inventariseert Natuur & Milieu de knelpunten bij het realiseren van duurzame warmtenetten. Dat doet...

18.000 woningen op warmtenet in Ede

18.000 woningen op warmtenet in Ede

Met de aansluiting van vijf appartementsgebouwen op het warmtenet van Warmtebedrijf Ede verwarmt Woonstede nu 3000 sociale woningen zonder aardgas....

Ferdinand Gremmen van SDK (links) en Ruud Vleugels van ENGIE op de in aanbouw zijnde Brainport Industries Campus (foto: Bram Saeys).

Eindhovense campus volledig aardgasloos

De Eindhovense Brainport Industries Campus (BIC) wordt niet aangesloten op het gasnet. De campus maakt gebruik van duurzame energieopwekking, met...

Warmtenetten in de energietransitie: kansrijk of te complex?

Warmtenetten in de energietransitie: kansrijk of te complex?

Wat ligt er meer voor de hand dan het verplaatsen van een overschot aan warmte naar plekken waar behoefte aan warmte is? Maar dat is makkelijker...

Warmtenetten in de energietransitie: kansrijk of te complex?

Warmtenetten in de energietransitie: kansrijk of te complex?

Bij elektriciteitscentrales, afvalverwerkingsbedrijven en bijvoorbeeld datacenters komt veel warmte vrij. Voor de betreffende bedrijven gaat het hier...