Wat is de ideale temperatuur van het warmtenet?

Voor warmtenetten komen steeds meer verschillende bronnen beschikbaar, op diverse temperaturen. Zo leveren datacenters een lagere temperatuur dan bijvoorbeeld de restwarmte uit afvalverbranding. Nieuw onderzoek in Amsterdam geeft handreikingen over de optimale mix voor een aardgasvrije - en uiteindelijk klimaatneutrale - gebouwde omgeving.
Warmtebuffer Diemen. Foto: Nuon/Jorrit Lousberg