Alles over geothermie

Foto: beeldenbank platform geothermie

“Drinkwater niet voldoende beschermd bij boren naar aardwarmte”

De overheid doet te weinig om de drinkwaterbronnen goed te beschermen bij het boren naar aardwarmte. Dat stelt de Algemene Rekenkamer in haar rapport...

Aardwarmte project start met proefboring op bijna drie kilometer diepte 

Aardwarmte project start met proefboring op bijna drie kilometer...

Op een stuk weidegrond aan de rand van Leeuwarden zijn vanaf 10 mei de werkzaamheden gestart van een groot aardwarmte-project. Een geothermische bron...

CV-ketel stoot 60% meer CO2 uit dan warmtenet op geothermie

CV-ketel stoot 60% meer CO2 uit dan warmtenet op geothermie

Geothermie gaat een rol spelen in de energietransitie, bij de verwarming van woningen en gebouwen. Maar hoeveel CO2 veroorzaken een geothermiebron...

Wethouder Bert Wassink van de gemeente Leeuwarden en Ernst Japikse, algemeen directeur van Ennatuurlijk tekenden de samenwerkingsovereenkomst voor de aanleg van een nieuw warmtenetwerk in Leeuwarden.

Warmtenet in Leeuwarden kan 50% stad van warmte voorzien

Er komt een nieuw warmtenetwerk in Leeuwarden dat volgens beheerder Ennatuurlijk de potentie heeft om de helft van de Friese hoofdstad te verwarmen.

Aardwarmte vervangt aardgas bij ziekenhuis Leeuwarden 

Aardwarmte vervangt aardgas bij ziekenhuis Leeuwarden

Het Medisch Centrum Leeuwarden gaat gefaseerd over van aardgas op duurzame aardwarmte (geothermie). Binnen tien jaar wil het ziekenhuis af van...

Foto: Platform Geothermie

Geothermie: hoe win je veilig warmte uit de aarde?

Het winnen van aardwarmte is lang niet altijd zonder risico’s. Zo is het mogelijk dat er tijdens de winning olie of gas bovenkomt, terwijl op sommige...

Bodemopslagsysteem: doubletsysteem. Bron: van Harlingen Grondwater.

Bodemenergie opslaan: welke bronsystemen zijn er?

Een bijzondere toepassing van warmtepompen vormen de warmte-koudeopslagsystemen (wko's). De bodemopslagsystemen die hiervoor nodig zijn, worden...

Bodemenergie en aardwarmte: kosten en opbrengsten

Bodemenergie en aardwarmte: kosten en opbrengsten

Het winnen van warmte uit de aardbodem is uit oogpunt van duurzaamheid een aantrekkelijke techniek. Maar zeker bij diepe aardwarmte-installaties zijn...