CV-ketel stoot 60% meer CO2 uit dan warmtenet op geothermie

Geothermie gaat een rol spelen in de energietransitie, bij de verwarming van woningen en gebouwen. Maar hoeveel CO2 veroorzaken een geothermiebron met daaraan gekoppeld warmtenet, vergeleken met een klassieke cv-ketel? TNO rekent voor.