Nationale Energieweek: Inspireren en stimuleren

Nationale Energieweek: Inspireren en stimuleren

Tijdens de Nationale Energieweek (10 t/m 12 oktober) zijn de Brabanthallen in 's-Hertogenbosch het toneel van maar liefst vier vakbeurzen tegelijk. Dat zijn de Vakbeurs Energie, Zero Emission | Ecomobiel, PREFAB, en Industrial Heat & Power. "Er zijn ontzettend veel dwarsverbanden tussen deze thema's, dus de combinatie is perfect."

Sander Braam houdt zich als business development manager bij beursorganisator 54events bezig met nieuwe initiatieven om bedrijven nog gerichter op weg te helpen. Het aanjagen van de energietransitie en verduurzaming is ook het hoofddoel van de Nationale Energieweek. In die week vinden vier vakbeurzen plaats die qua thema’s en bezoekersprofiel veel overlap hebben. “Door de beurzen te bundelen, creëren we een breed gezamenlijk platform met veel ruimte voor activiteiten, lezingen en demonstraties”, zegt Braam. “De energietransitie is het overkoepelende thema dat de vier deelbeurzen verbindt. Bezoekers komen meestal op één beurs/thema binnen, maar pakken de andere drie dan heel gemakkelijk mee. Zo wordt de samenhang heel zichtbaar. Die kruisbestuiving is een absolute meerwaarde.”

Wkb

“Ten opzichte van 2022 blijven de thema’s overeind (binnenklimaat, gebouwschil, smart energy & storage om er wat te noemen), maar we leggen in de komende Nationale Energieweek hier en daar wel wat andere accenten. Neem de Wkb die per 1 januari ingaat; hier is zeker extra aandacht voor. Er zijn in de afgelopen twee jaar verschillende pilots geweest en er is dus ervaring opgedaan die we graag delen. En zo proberen we meer thema’s te actualiseren, te vernieuwen en aan concrete projecten te koppelen. Dat vertaalt zich onder andere in de lezingen en presentaties van het kennisprogramma. En op de beursvloer staan exposanten met innovaties die echt impact hebben op de markt.”

Noodzaak

Sander Braam, foto ©NFP
Sander Braam, foto ©NFP

“De noodzaak van de energietransitie wordt steeds meer gevoeld”, stelt Braam. “Er is haast bij, dat proeven we uit de gesprekken die we voeren. Gelukkig is voor bepaalde onderdelen vastgesteld wat er moet gaan gebeuren. Neem het Nationaal Programma Verduurzaming Industrie, dat is een concreet plan voor de omschakeling naar schone energie. In de industrie gaat het om grote hoeveelheden energie, dus omschakelen naar schone energie betekent een enorme besparing.”
Demissionair minister Jetten heeft zich daarover ook duidelijk uitgesproken: “Hoe eerder de industrie toegang tot schone energie heeft, hoe beter, want andere sectoren profiteren ervan mee.”
“Er zijn al veel toepassingen voor de industrie, zoals de inzet van restwarmte, het isoleren van installaties en noem maar op. We verwachten dan ook veel aandacht voor de beurs Industrial Heat & Power.”

Prefab

Op dit moment maakt prefab, afhankelijk van de definitie, tussen de 5 en 12 % van de bouw uit. Braam verwacht dat dat percentage in rap tempo omhoog gaat: “Prefab heeft verschillende voordelen. Het zorgt voor minder transportbewegingen en dus voor minder CO2-uitstoot. Dat is gunstig als het gaat over  bouwen in of bij Natura 2000 gebieden. Verder vergt het minder (geschoolde) arbeid, en ook dat is in deze tijd van personeelskrapte belangrijk. Hoe meer je prefabriceert, hoe sneller projecten gerealiseerd kunnen worden.”

“Een mooie ontwikkeling op het gebied van prefab is de komst van prefab meterkasten. Conceptueel bouwen en modulair bouwen gaat snel, dus met houtskeletbouw kan in korte tijd een flink project gerealiseerd worden. Maar in het verleden duurde het vaak lang om de woningen aangesloten te krijgen op bijvoorbeeld elektriciteit en water. De markt kwam met de oplossing; een prefab meterkast, zodat je veel eerder de aansluitingen kunt aanvragen en realiseren. Dat levert een flinke tijdwinst op. Dit is één van de innovaties die centraal staat op PREFAB.”

Laden en laadinfrastructuren

Bij Zero Emission | Ecomobiel ziet Braam groeiende aandacht voor transport en logistiek. “Voor veel uitdagingen op het gebied van netaansluitingen zijn ook oplossingen te vinden. De ontwikkelingen op het gebied van laden en laadinfrastructuren in combinatie met energieopslag gaan hard. We zien ook dat bouwplaatsen in stedelijke gebieden steeds vaker worden bediend vanaf een hub aan de rand van de stad. De bevoorrading gebeurt dan met kleine elektrische auto’s (en als dat kan zelfs met e-bakfietsen). Ook hier zie je dat de sectoren als bouw, energie en mobiliteit niet meer zonder elkaar kunnen.”

Waterstof

De ‘Dutch Hydrogen Days’ maken voor de derde keer deel uit van de Nationale Energieweek. “Het is geen aparte beurs, maar zou dat in de toekomst wel kunnen worden”, zegt Braam. “Waterstof drijft innovaties die op verschillende manieren een grotere rol kunnen gaan spelen. Waterstof is een belangrijk ingrediënt in de verduurzaming van de industrie en kan ook uitstekend worden ingezet voor energieopslag of warmte op plekken waar andere duurzame oplossingen niet bruikbaar of wenselijk zijn. In het waterstof paviljoen zijn oplossingen van zowel gevestigde namen als van startups te zien. Om nieuwe initiatieven te stimuleren reiken we dit jaar ook weer de Waterstof Innovatie Award uit, waarbij de jury vooral gaat kijken naar de haalbaarheid en de houdbaarheid. We zijn reuze benieuwd wie dit jaar de prijs van € 15.000,- in de wacht sleept!”

Elkaar in de ogen kijken

Online is er heel veel informatie te vinden over energiebesparing en duurzaamheid maar er is ook een hoop ruis en desinformatie. Juist daarom is een beurs volgens Braam een fantastische manier om je te informeren. “Live contact brengt zoveel meer”, zegt hij. “Het face-to-face uitwisselen van informatie en ervaringen, het samen zoeken naar manieren om samen te werken en om tot oplossingen te komen; daarvoor moet je elkaar in de ogen kunnen kijken. Voor de Nationale Energieweek geldt dat nog veel sterker omdat het vier beurzen onder één dak zijn en er dingen ontstaan buiten de gebaande paden."

“Iedereen die er rondloopt, is een expert. Exposanten, leden van brancheverenigingen, medewerkers van kennisinstellingen, maar zeker ook de bezoekende professionals. Van koplopers en ondernemers die al volop bezig zijn met de energietransitie, tot hen die op het punt staan om dat te doen. Ze hebben zich al verregaand in de materie verdiept en komen om slagen te maken; wat is er te koop en wat kan ik daarmee? Ook vanuit de woningbouwcorporaties en bijvoorbeeld gemeenten is de belangstelling groot. De verbindende factor is dat het bedrijven en organisaties zijn die voorop willen lopen. Ze zien het belang en willen de transitie versnellen.”

Optelsom

“De energietransitie gaat niet met één techniek of oplossing tot stand komen”, aldus Braam. “Het wordt een mix en we zullen alle onderdelen hard nodig hebben om in 2050 tot 0 % CO2 uitstoot te komen. Dat is eigenlijk de samenvatting van het concept van de Nationale Energieweek. Die optelsom van kennis, contacten, producten en diensten staat op 10, 11 en 12 oktober centraal en is het vliegwiel voor de ontwikkelingen die daarop gaan volgen.

Samen, hele keten, niemand kan het in z’n eentje. Samenwerken is niet soft, het is juist een teken van kracht om kennis te delen en om samen op te trekken. We hebben elkaar harder nodig dan ooit, ook al omdat de ketens veranderen. Producten zijn steeds vaker geïntegreerd, bouw en installaties raken meer en meer vervlochten en alles staat met elkaar in verbinding. Ook daarvoor is teamwork nodig: al die verschillende componenten op elkaar afstemmen en samen laten werken.”

Energie

Waar kijkt Braam het meest naar uit? “Het klinkt cliché, maar mijn antwoord is: de energie die je voelt op een drukbezochte beurs. Mensen die elkaar ontmoeten en in gesprek gaan, volgeboekte kennissessies, de reuring die er is. Ik hoop hier en daar letterlijk vast te lopen inde mensenmassa”, lacht hij. “Als organisator van deze beurs hopen we bij 54events natuurlijk ook dat we bezoekers kunnen inspireren en stimuleren om echt stappen te zetten richting van een fossielvrije, groene toekomst.”

De 'erkende' installateur

De 'erkende' installateur

Om als installateur bepaalde werkzaamheden te mogen uitvoeren, zijn certificeringen nodig. Tegelijkertijd zijn er ook diverse erkenningsregelingen....

EPBD IV: nog strengere eisen energieprestatie

EPBD IV: nog strengere eisen energieprestatie

De Europese Energy Performance of Buildings Directive (EPBD) is begin 2024 verscherpt. Dat betreft vooral de energieprestatie van gebouwen. Maar er...

Minder verpakkingen in installatiesector door Brancheplan Verpakkingen 

Minder verpakkingen in installatiesector door Brancheplan Verpakkingen

Twee jaar na de start doen 74 installatiebedrijven, groothandels en fabrikanten mee aan het Brancheplan Verpakkingen. Dat lijkt niet veel, maar de in...

Klimaatambities bouw onhaalbaar volgens EIB

Klimaatambities bouw onhaalbaar volgens EIB

Volgens het rapport 'Klimaatambities in de gebouwde omgeving', dat het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) op 13 mei jl. publiceerde, is de...

Oplossingen voor de allerkleinste woning en het allergrootste gebouw

Oplossingen voor de allerkleinste woning en het allergrootste gebouw

De markt voor de warmtepompen is langzaamaan volwassen aan het worden. Hoe maak je als fabrikant het verschil? Rick Bruins vertelt hoe Remeha...

Gawalo mei 2024

Gawalo mei 2024

In deze editie o.a. De vraag naar warmtepompen stagneert p. 08 Lucht-waterwarmtepompen zonder buitendeel p. 10 Milieu-impact p. 20 Sneller...

Slechte ventilatie: zo herken je de tekenen van slijtage

Slechte ventilatie: zo herken je de tekenen van slijtage

Een naar behoren werkend ventilatiesysteem is een essentieel onderdeel van goed geïsoleerde woningen, omdat ze ondanks de luchtdichtheid van de...

Foto: Shutterstock

Ruim 1 op 5 huiseigenaren wil komend jaar thuisbatterij installeren

Komend jaar wil 22% van de consumenten een warmtepomp aanschaffen terwijl 21 procent het voornemen heeft een thuisbatterij (voor zonnepanelen) te...