Aanvullingsblad bij NEN 7120 ter commentaar

NEN heeft een ontwerp-aanvullingsblad gepubliceerd bij de norm NEN 7120 voor de bepaling van de energieprestatie van gebouwen (EPG).Marktpartijen worden uitgenodigd om hun commentaar op dit aanvullingsblad vóór 1 mei kenbaar te maken.