Infraroodverwarming werkt prima
Lagetemperatuurverwarming in opmars
Wat is infraroodverwarming?