Wat zien we over het hoofd bij de verduurzaming van gebouwen?

Wat zien we over het hoofd bij de verduurzaming van gebouwen?

De uitdagingen op het gebied van energiebesparing zijn merkbaar voor iedereen. Verduurzamen staat dan ook hoog op de agenda. Nieuwe technieken als zonnepanelen en warmtepompen vaak in één adem genoemd. Maar aan de bestaande installatie wordt verrassend genoeg meestal niet gedacht.

De verwachting is dat het wereldwijde energieverbruik in 2050 met bijna 25% stijgt. De groeiende behoefte aan koeling is daar met name debet aan. Wanneer je weet dat pompen 10% van het elektriciteitsgebruik voor hun rekening nemen en dat 90% van de pompen inefficiënt zijn (en oude pompen in het algemeen tot wel 60% te veel energie verbruiken), dan is het optimaliseren van HVAC-systemen belangrijker dan ooit voor beter presterende gebouwen en verduurzaming. Slimme pompoplossingen kunnen echt een verschil maken in het energieverbruik.

Drie manieren om energie te besparen

Kijken we naar de totale kosten van een pomp over 15 jaar, dan zijn die te verdelen als slechts 5% aanschaf, 10% onderhoud en de overige 85% komen voor rekening van de energiekosten. Energie-efficiëntie vermindert dus niet alleen de uitstoot van broeikasgassen. Het verlaagt ook het totale energieverbruik, de kosten voor de gebruikers en vermindert de congestie van het elektriciteitsnet.

Besparingsmogelijkheden zijn op verschillende vlakken te behalen:

  1. Kritische kijk op de installatie en inbedrijfstelling
  2. Complexiteit verminderen
  3. Data strategisch inzetten

1. Het begint met een correcte installatie en inbedrijfstelling

Slecht opgestelde HVAC-systemen en inefficiënt pompbeheer zorgen voor hogere operationele en onderhoudskosten, zowel van de waterverdeling en energiegebruik.

Er zijn legio redenen waarom HVAC-systemen niet optimaal werken; de pompen zijn verouderd of ze zijn niet aangesloten op een frequentieregelaar en draaien ongecontroleerd. De pompen zijn voor de (huidige) eisen van het systeem te groot, draaien op vaste snelheid of in een onjuiste regelmodus. Het in bedrijfstellen kent ook genoeg uitdagingen. Bijvoorbeeld door verschillende op zichzelf staande componenten die ingeregeld moeten worden. Vaak is het ook het gebrek aan data of simpelweg tijd.

Gespecialiseerde checks rapporteren over de energie-efficiëntie van de pompoplossingen en geven inzicht in de aanpassingen die direct resultaat leveren.

2. Verminder de complexiteit voor een snelle besparing

Het verminderen van de complexiteit van het systeem is cruciaal om de bedrijfskosten te verlagen. Tegelijkertijd verhoogt dit de waarde van de activa en het comfort van de eindgebruiker. Door systeemcomponenten als één geheel samen te laten werken ontstaat er een ecosysteem van efficiënte oplossingen die op verschillende vlakken voordeel leveren. Zo is de installatie en het in bedrijf stellen veel eenvoudiger en werken ze betrouwbaar. Dat komt het onderhoud gedurende de levensduur van een gebouw ten goede.

Prefabriceren van systemen in de fabriek, inclusief bedrading testen en inbedrijfstellen zorgt voor een naadloze installatie en bediening op locatie. Daarbij vereenvoudigt dit het systeemontwerp aanzienlijk. Innovatieve systemen voor menggroepen zoals MIXIT van Grundfos vervangen alle afzonderlijke componenten in een mengcircuit voor een modulaire geïntegreerde oplossing waarbij 100 datapunten beschikbaar zijn. Ontwerpen, installatie en inbedrijfstellen van een menggroep is daardoor significant -tot wel 50% van de tijd – sneller.

3. Verzamel data en optimaliseer waar nodig

HVAC-systemen die geregeld worden op statische waarden in plaats van werkelijke data presteren dikwijls niet optimaal. Bekijk systemen als geheel waarbij individuele componenten samenwerken om een intelligent systeem van pompen, aandrijvingen, sensoren en software creëren. Hierdoor is het mogelijk om de prestaties van het gebouw te monitoren en systemen te bewaken, regelen en te optimaliseren. De MIXIT menggroep-oplossing omvat ingebouwde monitoring en meer dan 100 datapunten die energie-optimalisatie bevorderen.

Slimme pompoplossingen maken het verschil

De ambitieuze nationale en internationale klimaatveranderingsdoelstellingen kunnen niet worden gehaald zonder actie. De verwarming van huishoudelijke en niet-huishoudelijke gebouwen is een belangrijke bron van energieverbruik. Bij de bestaande installaties is nog volop ruimte om te optimaliseren en bij te dragen aan de verduurzamingstargets.

Dit artikel is gesponsord door Grundfos.