Warmteverlies door transmissie en ventilatie

In dit deel kijken we naar opwarmen/afkoelen in relatie tot transmissie warmteverlies. Met behulp van globale berekeningen kun je inzicht krijgen in de energiehuishouding van een woning. Warmteverlies vindt op verschillende manieren plaats. Ook de werkzame massa heeft daar invloed op. Dit is deel 3 in een serie van vijf artikelen over onderbelichte onderwerpen die invloed hebben op ventilatie, verwarming en koeling.