Ventilatie installeren en inregelen: de 6 meest gemaakte fouten

Ventilatie installeren en inregelen: de 6 meest gemaakte fouten

Marco van Alen, accountmanager en voormalig trainer bij Zehnder, komt het regelmatig tegen: ventilatiesystemen die niet naar behoren functioneren doordat er fouten zijn gemaakt bij de installatie of bij het inregelen.

Dat is zonde, want met een korte training en wat oefening heb je het correct installeren en inregelen van een WTW-systeem zo onder de knie. In dit artikel geeft Marco een voorzetje: je leest welke installatie- en inregelfouten hij het meest tegenkomt én hoe je ze kunt voorkomen.

1. De droogsifon is (niet goed) toegepast

Stipt op nummer 1 staat het niet, of niet goed toepassen van een droogsifon. Pas je bijvoorbeeld een standaardsifon toe in plaats van een droogsifon? Of plaats je de droogsifon aan de kant van de toevoerlucht in plaats van de afvoerlucht? Dan blijft condenswater dat met de lucht uit de woning afgezogen wordt, in de WTW-unit staan.

Dit kan rampzalige gevolgen hebben: denk aan lekkage, kortsluiting en ernstige beschadiging van de ventilatie-unit. Doordat condensatie voornamelijk optreedt in de winter, wordt deze installatiefout soms pas maanden later ontdekt. Controleer dus altijd voor je begint met inregelen of er een droogsifon is toegepast en of deze aan de juiste kant van de ventilatie-unit is aangesloten.

Marco van Alen tijdens het inregelen van de ventilatie.
Marco van Alen tijdens het inregelen van de ventilatie.

2. Geluiddempers ontbreken

Op plek 2 van meest gemaakte fouten staat het ontbreken van geluiddempers. De regelgeving bepaalt dat het geluid van een ventilatiesysteem in een verblijfsruimte nooit 30 dB(A) mag overschrijven. Ga je inregelen zonder dat er geluiddempers zijn toegepast? Dan wordt het behalen van dit lage geluidsniveau een hele uitdaging. Maak het jezelf daarom makkelijk en creëer maximaal wooncomfort door geluiddempers toe te passen.

3. Inregelen met alleen de ventielen

Een veelgemaakte fout bij het inregelen van het ventilatiesysteem is de start bij de ventielen. De echte start hoort namelijk bij de ventilatie-unit zelf te liggen. Ter illustratie: je gaat inregelen bij een woning waar 200 m³/h moet worden behaald.

Bij het meten van de totale luchthoeveelheid blijkt er 300 m³/h de woning in te komen. Wat veel installateurs doen, is het ‘smoren’ (dichtdraaien) van de luchtventielen tot de 200 m³/h wordt gemeten. In de praktijk betekent dit dat niet het totale luchtdebiet wordt verminderd. In tegendeel: de ventilatie-unit doet extra hard z’n best om de lucht door de kleine spleet te drukken die overblijft in de ventielen. Het gevolg? Comfortklachten als geluid en tocht.

De juiste stap die bij een te hoog debiet moet worden ondernomen, is het terugschroeven van het debiet op de ventilatie-unit. Dit brengt naast comfort voor de eindgebruiker, ook energiebesparing met zich mee.

Inregelen ventilatie

Doelen van inregelen

  • Voldoen aan gezondheidseisen met betrekking tot luchthoeveelheden
  • Wooncomfort vergroten (onder andere geluid, luchtvochtigheid, geur)
  • Lage CO2-waardes behalen (volgens Bouwbesluit maximaal 1200 PPM)
  • Zo laag mogelijk energieverbruik realiseren
  • Eventuele ontwerp- of installatiefouten in het systeem ontdekken

4. Meten met de ventielen deels dicht

Voor je de hoeveelheid lucht per verblijfsruimte gaat inregelen, moet je het totale luchtdebiet voor de woning op orde hebben. Daarvoor moet je meten. Dat brengt ons op fout nummer 4: meten met de ventielen deels dicht.

Om comfortklachten te voorkomen en het energieverbruik van het ventilatiesysteem optimaal te houden, is het van belang om de ventielen niet onnodig ver dicht te hebben staan. Een ‘gesmoord’ ventiel verhoogt namelijk de luchtweerstand. Zorg daarom dat alle ventielen volledig openstaan, voor je het totale luchtdebiet gaat meten en instellen.

5. Het verste ventiel is gesmoord

Is het ventiel dat het verste weg is van de ventilatie-unit (gedeeltelijk) gesmoord? Dan heb je waarschijnlijk de ventilatie-unit onnodig hard staan. Dit maakt het ventilatiesysteem minder zuinig en minder stil.

Voorkom deze fout door te beginnen met inregelen met alle ventielen open, waarbij je het totale luchtdebiet aanpast op de ventilatie-unit. Als het goed is, houd je na het instellen van de andere ventielen precies genoeg lucht over voor de laatste ruimte.

6. Er zijn plooibochten toegepast

De zesde meest gemaakte fout is het toepassen van plooibochten. Veel installateurs willen kosten besparen door geplooide bochten toe te passen in plaats van gladde bochten. De lucht die door de bochten heengaat zal botsen tegen de plooien. Dit zorgt voor extra weerstand waardoor de ventilatie-unit harder moet draaien. Dit resulteert in meer geluid en hogere energiekosten. Niet ideaal dus! Hetzelfde gebeurt wanneer een geluiddemper in een rare bocht wordt gewrongen.

Pas dus gladde bochten toe en zorgt dat er voldoende ruimte is om de geluiddemper recht te monteren.

Volg een training bij de Zehnder Academy

De gouden tip om bovenstaande fouten te voorkomen? Volg een training bij de Zehnder Academy.

Van Alen: “Je kunt kosteloos een training volgen. Het is dé perfecte manier om in korte tijd veel kennis op te doen. De Zehnder Academy is een plek om ervaringen uit te wisselen en te oefenen zonder consequenties. Daarnaast zijn de trainingen ook gewoon heel leuk. Trainer Gerben-Jan zal vol passie z’n expertise met je delen.”

Dit artikel is gesponsord door Zehnder Group Nederland B.V.


Vijf oplossingen voor de renovatiemarkt

Vijf oplossingen voor de renovatiemarkt

Excellente lucht moet voor iedereen bereikbaar zijn. Daarom heeft Brink Climate Systems bij renovatie- of verduurzamingsprojecten voor alle type...

Zo kun je verder besparen met aircoheaters en ventilatieoplossingen

Zo kun je verder besparen met aircoheaters en ventilatieoplossingen

Installateurs, aannemers en woningcorporaties kunnen bij Groupe Atlantic Nederland terecht voor totaaloplossingen om woningen en utiliteitsgebouwen...

WOLF en Solid Air samen naar school met schoolconcept 'Wij willen ventiLEREN'

WOLF en Solid Air samen naar school

Om goed te kunnen leren is schone lucht op school van levensbelang. Met die gedachte slaan WOLF en Solid Air de handen ineen in het project ‘Wij...

ComfoVar Aero situatie voorbeeld

Veel vraag naar compacte ventilatie

Zehnder ontwikkelde een nieuw ventilatiesysteem voor de gestapelde bouw. Want daar bleek behoefte aan een compacte oplossing voor een beperkte...

Goede woonhuisventilatie is zo geregeld

Goede woonhuisventilatie is zo geregeld

In de woningbouw wordt het steeds belangrijker om een huis zo duurzaam en gezond mogelijk in te richten, zonder dat dit ten koste gaat van het...

Wat zegt ppm CO2 over luchtkwaliteit?

Wat zegt ppm CO2 over luchtkwaliteit?

Wanneer het over CO₂ gaat, wordt vaak de eenheid ppm gebruikt. Voor ventilatiehoeveelheden gebruikt men vaak de kubieke meter of de kubieke decimeter...

Air Excelleren begint aan de tekentafel

Air Excelleren begint aan de tekentafel

Op de tekentafel wordt de winst gemaakt. Achter het scherm worden de beslissingen genomen die het hele bouwproces beïnvloeden. Keuzes voor ontwerp,...

Elk lokaal van de Gideonschool een eigen Resideo CO2-monitor

Elk lokaal van de Gideonschool een eigen Resideo CO2-monitor

De Gideonschool in Bovenkarspel heeft zeker niet het meest moderne schoolgebouw. Maar met de gloednieuwe CO2-monitoren in elk lokaal beschikken de...