partner nieuws

Wat is fijnstof nu eigenlijk?

ventilatie

Wat is fijnstof nu eigenlijk?

Fijnstof komt zowel voor in de buitenlucht als in de binnenlucht. Het wordt ook wel aangegeven als Particulate Matter (PM) en is een verzamelnaam van deeltjes die zich in de lucht bevinden. Fijnstof bestaat uit grote en kleine deeltjes. Hoe kleiner de deeltjes, hoe groter de kans op gezondheidsrisico’s.

Dit fijnstof is voor het blote oog niet zichtbaar, maar de deeltjes verhogen de kans op bijvoorbeeld COPD, astma, allergie en hooikoorts. Fijnstof is afkomstig van verschillende bronnen; bijvoorbeeld uitlaatgassen, uitstoot van veebedrijven, pollen, huismijt en virussen. Maar ook van de rook van een open haard of een sigaret.

 

Fijnstof en gezondheidsrisico’s

Fijnstof bestaat dus uit allerlei verschillende deeltjes. Uit onderzoek is gebleken dat fijnstof verschillende gezondheidsrisico’s kan veroorzaken. Sommige deeltjes zijn ongevaarlijk voor de gezondheid, maar andere deeltjes zijn wel degelijk schadelijk. Hoe gevaarlijk een deeltje voor de gezondheid is, is afhankelijk van de samenstelling en de grootte van het deeltje. Hoe kleiner het deeltje, hoe dieper het in je lichaam terecht kan komen. Ultrafijnstof bijvoorbeeld is zo klein dat het gemakkelijk door de longblaasjes heen gaat, in het bloed terechtkomt en vervolgens door het gehele lichaam getransporteerd wordt. De gezondheidsschade die je oploopt naar aanleiding van fijnstof, is afhankelijk van de concentratie waaraan je wordt blootgesteld en de duur van de blootstelling. En elk lichaam reageert hier ook weer anders op.

 

Fijnstof en de luchtkwaliteit

Goede luchtkwaliteit is van groot belang. Zowel binnens- als buitenshuis. Het is noodzakelijk om in woningen goed te ventileren. Frisse lucht bevordert namelijk ons functioneren en verbetert het concentratievermogen. Maar helaas is dus niet alle frisse lucht van buiten gezond. Een deel van de geventileerde lucht bevat fijnstof en dit kan bij inademing schadelijk zijn voor de gezondheid. Het is daarom belangrijk om deze deeltjes zo veel mogelijk uit de lucht te verwijderen.
Uit onderzoek blijkt dat we gemiddeld 90% van de dag binnenshuis doorbrengen. Het is dan ook zeer effectief wanneer de binnenlucht zo min mogelijk fijnstof bevat. Vooral mensen met een hart-, vaat- of longaandoening, jonge kinderen en ouderen zijn extra gevoelig voor fijnstof. Maar ook inwoners van regio’s waar hoge concentraties fijnstof gemeten worden, hebben meer gezondheidsklachten. En daar hebben we in heel Nederland mee te maken, we worden allemaal blootgesteld aan fijnstof. Kijk maar eens op de kaart van Nederland om te zien op welke manier fijnstof in elk woongebied aanwezig is.

 

Fijnstof in de buitenlucht

Het fijnstof dat aanwezig is in de buitenlucht, is zowel afkomstig van menselijke en natuurlijke bronnen. Voorbeelden van fijnstofbronnen in de buitenlucht zijn:

 • Uitstoot van verkeer
 • Open haard/open vuur/houtkachels
 • Agricultuur (stofdeeltjes, virussen, bacteriën)
 • Op- en overslag van kolen, erts, graan (roetdeeltjes, stofdeeltjes)
 • Elektriciteitscentrales en stookinstallaties (roetdeeltjes)
 • Scheepvaart
 • Slijtage banden (stofdeeltjes)
 • Bouw (grofstoffen)
 • Natuur (pollen, allergenen, schimmels, virussen, bacteriën)
 • Zeelucht (zoutdeeltjes)
 • Sahara (grof mineraalstof)

 

Fijnstof in de binnenlucht

Fijnstof binnenshuis is deels afkomstig van fijnstof van buiten, maar wordt daarnaast óók binnen geproduceerd. Voorbeelden van fijnstof in de binnenlucht zijn:

 • Huisstof dat opdwarrelt door bewegingen binnenshuis
 • Stof afkomstig van kleding
 • Dierlijke allergenen
 • Koken (roetdeeltjes door het aanbakken van vlees of het verbranden van olie)
 • Schimmels in te vochtige ruimtes (zoals de badkamer)
 • Virusverspreiding van mensen die ziek zijn
 • Sigaretten en sigaren
 • Sfeermakers (zoals sfeer- of open haard, kaarsjes, wierook)
 • Asbest
 • Haarspray, deodorant, parfum
 • Geuroverlast

 

Aanpak van fijnstof door de overheid

De overheid doet veel om uitstoot van fijnstof te verminderen. Zo neemt zij bijvoorbeeld maatregelen voor het beperken van uitstoot van de industrie en verkeersmaatregelen zoals plaatselijke snelheidsbeperkingen en het beperken van verkeer in binnensteden. Tevens wordt er bepaald wat auto’s, bussen en vrachtwagens maximaal mogen uitstoten. Daarnaast mogen scholen niet binnen een straal van 300 meter van een drukke verkeersweg gebouwd worden. En houdt de overheid ook met plaatselijke metingen goed in de gaten hoe de lokale luchtkwaliteit is.

 

Aanpak van fijnstof door bewoners

Naast de overheid kunnen bewoners zelf ook maatregelen treffen om iets aan de fijnstofproblematiek te doen, in welke vorm dit ook is. Wie last heeft van ziekteverschijnselen of een andere vorm van hinder ondervindt, kan zelf ook manieren bedenken om te zorgen voor goede luchtkwaliteit. Belangrijk hierbij zijn de volgende punten:

 • Pak de bron aan
 • Zorg voor goede ventilatie
 • Weer zoveel mogelijk fijnstof van buiten
 • Minimaliseer zoveel mogelijk fijnstof binnen

Je kunt van een huis nu eenmaal geen fort maken, want ook dat is natuurlijk niet goed en gezond. Wel kunnen bewoners kiezen voor oplossingen als het plaatsen van een luchtreiniger of een luchtreinigingssysteem.

Wilt u meer weten?  Kijk dan op fijnstoftotnadenken.nl

Reageer op dit artikel