partner nieuws

Nieuwe ventilatierichtlijnen van de VLA

ventilatie

Nieuwe ventilatierichtlijnen van de VLA

De Vereniging Leveranciers Luchttechnische Apparaten (VLA) gaat de gelijkswaardigheidsverklaringen met betrekking tot ventilatiesystemen aanpassen. In de nieuwe verklaringen moeten systemen minimaal één CO2-sensor in de woonkamer en één CO2-sensor in de slaapkamer hebben. Verklaringen met in iedere verblijfsruimte een CO2-sensor, blijven geldig. De verklaringen voor systemen met één CO2-sensor in de woonkamer komen te vervallen.

De nieuwe ventilatierichtlijnen sluiten aan de op de nieuwe VLA Gelijkwaardigheidsmethodiek, waarbij gekeken wordt welke systemen niet meer bijdragen aan de VLA-doelstelling – het garanderen van een gezond en comfortabel binnenklimaat voor een hogere vitaliteit en productiviteit – en teruggetrokken worden uit de VLA Gelijkwaardigheidsmethodiek.

Nieuwbouw en renovatie

De nieuwe richtlijnen hebben betrekking op zowel de gelijkwaardigheidsverklaringen voor nieuwbouw als renovatie:

  • Nieuwbouw: wijziging gelijkwaardigheidsverklaring voor de EPC/BENG
  • Renovatie: wijziging gelijkwaardigheidsverklaring voor ISSO 82, EI Index (labelstappen) en STEP-subsidie

De richtlijnen gelden niet voor lopende projecten waarvan de aanvraag reeds is goedgekeurd.

Nieuwe maatregelen bevorderen binnenluchtkwaliteit

Itho Daalderop kan zich goed vinden in de voorgestelde maatregelen: het ventilatie-onderzoek van Monicair toont aan dat systemen voorzien van sensoren beter scoren op het gebied van een comfortabel en gezond binnenklimaat dan systemen zonder sensoren.

Metingen in elke verblijfsruimte zoals bij het DemandFlow- en QualityFlow-systeem verdienen de voorkeur, echter metingen via CO2-sensoren in de woonkamer én hoofdslaapkamer zoals de VLA nu voorstelt of op zijn minst metingen via een vochtsensor – zoals nu standaard aanwezig is in alle Itho Daalderop CVE-S ventilatieboxen – is een flinke stap in de goede richting.

De komende maanden gaat de VLA samen met de partners Adviesbureau Peutz, Nieman Raadgevende Ingenieurs en TNO de meetmethodiek voor de gelijkwaardigheidsverklaringen aanpassen. De vervaldatum van de huidige verklaringen is nog niet bekend. Itho Daalderop zal zorgen voor het tijdig beschikbaar stellen van de nieuwe gelijkwaardigheidsverklaringen.

Foto's

Reageer op dit artikel