partner nieuws

Ventilatiebox met sensor verplicht

ventilatie

Ventilatiebox met sensor verplicht

Fabrikanten van ventilatieboxen mogen sinds januari 2018 geen ventilatieboxen meer op de Europese markt brengen met een energielabel minder dan D. Zoals u ongetwijfeld heeft gemerkt, is er sinds de aanscherping van de Ecodesign-eisen voor woonhuisventilatiesystemen, een verschil van inzicht in de implementatie hiervan.

Het verschil van inzicht spitst zich toe op de schakel in de keten die verantwoordelijk wordt gehouden voor de implementatie van deze aanscherping. Hoe wordt ‘het in de handel brengen’ en/of ‘in gebruik nemen’ door de inspectie uitgelegd? Is het de fabrikant/leverancier/importeur (in de handel brengen) die verantwoordelijk is voor implementatie of mag dat ook de installateur (in gebruik nemen) zijn?

Voor het eerst op de Europese markt

Om een einde te maken aan deze onduidelijkheid is er vrijdag 6 april een gesprek geweest met ILT (Inspectie Leefomgeving en Transport, toezichthouder Ecodesign). ILT heeft aangegeven dat producten aan Ecodesign moeten voldoen op het moment van het ‘in de handel brengen’. Dit is op het moment dat de fabrikant (merkeigenaar) of importeur het product voor het eerst op de Europese markt aanbiedt.

Dit betekent het volgende:

  • Ventilatieboxen mogen alleen worden geleverd als ze (af fabriek) zijn voorzien van een ingebouwde of meegeleverde sensor.
  • Deze verantwoordelijkheid mag niet aan de groothandel en/of installateur worden overgelaten, zoals door een aantal leveranciers werd verondersteld.
  • Dit werkt marktverstorend en moet op zo kort mogelijke termijn worden gecorrigeerd. De aanpassingen om dit in deze verkoopkanalen door te voeren (productinformatie, prijslijsten en voorraden) moet direct aangepakt worden en in de gangbare tijd die daar voor staat (weken) zijn doorgevoerd
  • Producten die voor 1 januari 2018 in de handel zijn gebracht (geleverd aan de groothandel/installateur/eindgebruiker) hoeven niet aangepast te worden.

Met dit bericht willen we duidelijkheid brengen in de discussie rond de Ecodesign-labeling. Het Itho Daalderop-ventilatiepakket voldoet sinds 1 januari reeds aan alle gestelde eisen van Ecodesign.

Lees ook:

Ecodesign-richtlijnen ventilatie: hoe zat het ook alweer?

 

Reageer op dit artikel