partner nieuws

Ecodesign-richtlijnen ventilatie: hoe zat het ook alweer?

ventilatie

Ecodesign-richtlijnen ventilatie: hoe zat het ook alweer?

Op 1 januari 2016 hebben een aantal woonhuisventilatiesystemen zoals ventilatieboxen en wtw-units een energielabel gekregen. Toen was ook al bekend dat er per 1 januari 2018 een verdere aanscherping zou plaatsvinden. Wat is Ecodesign, waarom worden de regels aangescherpt en wat gaat u daarvan merken als installateur?

Ecodesign is een Europese richtlijn die tot doel heeft de milieu- en energieprestaties van apparaten inzichtelijk te krijgen en door geregeld aanscherpen van de richtlijn deze prestaties te verbeteren. Het terugdringen van het broeikaseffect, een betere klimaatbeheersing en het realiseren van een grotere energiebesparing zijn daarbij het doel. In 2020 moet er – ten opzichte van oude afspraken uit 1990 – sprake zijn van 20% minder CO2-uitstoot, 20% minder energieverbruik en 20% meer inzet van duurzame energie.

 

Ecodesign stimulans voor productverbetering

Als eerste werd Ecodesign bij huishoudelijk apparaten zoals koelkasten etc. ingevoerd. Geregeld worden de Ecodesign-richtlijnen aangescherpt waardoor bepaalde labels ophouden te bestaan. Dat betekent dat het product niet meer verkocht mag worden binnen de EU. Dat is een stimulans om producten te verbeteren zodat ze een beter label krijgen.

Apparaten waarop de Ecodesign richtlijn van toepassing is en die vallen binnen de Labeling Directive (gericht op producten voor consumenten), moeten een energielabel hebben, zowel fysiek in de verpakking als in de communicatie vanuit de fabrikant. De energielabels voor ventilatie-units bevatten specifieke informatie met betrekking tot ventilatie volgens de Specifieke Energie Consumptie (SEC) in een gemiddeld klimaat. Het product moet bovendien voorzien zijn van een document met technische gegevens over het energieverbruik.

Bij de start van Ecodesign voor ventilatie-units op 1 januari 2016 betekende dit in het algemeen dat wtw-units vanwege het feit dat ze warmte terugwinnen een A-label kregen, met sensoren een A+ label. Een enkele uitzondering zoals de Itho Daalderop HRU ECO 300 die zelfs zonder sensoren een A+ label scoort. Ventilatieboxen kregen door de bank genomen een E-label zonder sensoren en een D of een B-label met sensor(en).

Ook aandacht voor gezond binnenklimaat nodig

De zorg van fabrikanten zoals Itho Daalderop was dat rondom Ecodesign alleen wordt gekeken naar energiebesparing en niet naar het comfort en gezondheid van de bewoners. Daar komt nu per 1-1-2018 gelukkig verandering in. Bij wtw-units zal op het gebied van energielabels niets wijzigen, maar wel wordt een vuilfilterindicatie verplicht. Een goede ontwikkeling volgens Coen Schut, Innovation manager Ventilatie van Itho Daalderop: “Bewoners zijn zich niet altijd bewust van de rol die goed aangelegde en onderhouden ventilatie speelt bij een gezond binnenklimaat. Een indicatie dat filters vervangen moeten worden is hier een goede stap in. Bovendien voor installateurs een mooie ingang, niet alleen voor de filterverkoop, maar denk ook aan all-in onderhoudscontracten voor wtw-systemen”.

Schut vervolgt: “Een andere belangrijke factor in een gezond binnenklimaat is het toepassen van sensoren. We weten uit onderzoek dat bewoners niet of nauwelijks de 3-standen schakelaar aanraken. Dat betekent dat kookluchten, CO2 en vocht vrij spel krijgen in huis en dat is nou niet bepaald bevorderlijk voor een gezond binnenklimaat. Door het plaatsen van sensoren hoeft de bewoner nergens naar om te kijken en toert de ventilator automatisch op en af.”

Gelukkig levert de aanscherping van Ecodesign per 1 januari a.s. ook een verbetering op voor het binnenklimaat. De onderste drie energielabels verdwijnen, maar door aan producten die hierin vielen een sensor toe te voegen, krijgen deze een betere SEC-waarde en daarmee ook een beter label. Door het toepassen van een sensor is er niet alleen een energetisch voordeel, maar krijgt de bewoner ook een beter binnenklimaat.

De Ecodesign-veranderingen per 1 januari 2018

U als installateur mag overigens nog gewoon ventilatieboxen verkopen die al in de markt of in uw magazijn aanwezig waren. De meeste fabrikanten kiezen ervoor om een vochtsensor in de box in te bouwen. “De ene sensor is echter de andere niet”, volgens Schut. “We hebben gekozen voor een slimme vochtsensor die nog nauwkeuriger meet dan andere boxen. Daarnaast raden we aan om CO2-sensoren in bijvoorbeeld slaapkamers te hangen en onderhoudscontracten aan te bieden zodat in elke woning een goed binnenklimaat kan worden gegarandeerd. Ook daar ligt voor de installateur een win-win situatie, want je biedt de consument gezondheid en voor jezelf een goede omzetkans”. Door het toevoegen van een ingebouwde sensor krijgen alle ventilatieboxen in de markt een D-energielabel. Het hoogst haalbare label bij ventilatieboxen is B; dat wordt bereikt als je ook per ruimte het debiet gaat regelen op basis van een sensorwaarde zoals bij het DemandFlow-systeem.

Kort samengevat de Ecodesign wijzigingen per 1 januari a.s.:

  • Wtw-units veranderen niet qua energielabel, maar een vuilfilterindicatie wordt verplicht
  • Ventilatieboxen worden voorzien van een sensor (ingebouwd in de box of los in de verpakking), in de meeste gevallen zal dat een vochtsensor zijn.

Wat kunt u doen als installateur?

Adviseer de consument over een gezond binnenklimaat en plaats bijvoorbeeld ook CO2-sensoren in de huiskamer en vooral in de slaapkamers. Dit geldt zowel voor ventilatieboxen als wtw’s. Daarnaast is het aan te raden om all-in onderhoudscontracten voor ventilatiesystemen aan te bieden of op zijn minst een filterabonnement zodat filters regelmatig vervangen worden. Zo garandeert u de consument een gezond binnenklimaat en creëert u voor uzelf goede en stabiele omzetkansen!

Reageer op dit artikel