nieuws

Duidelijkheid over toepassing Europese ventilatie-eisen

ventilatie

Isso heeft een handleiding geschreven voor de toepassing van de Europese verordeningen EU 1253/2014 en EU 1254/2014. Deze bevatten eisen voor het ontwerp en de energieprestatie van ventilatie-eenheden in woningen en utiliteitsgebouwen.

Duidelijkheid over toepassing Europese ventilatie-eisen

Vallen ventilatie-eenheden die een warmtewisselaar en een warmtepomp bevatten voor wtw nu wel of niet onder de verordening? Moet je de afzuigventilator toch voorzien van wtw in een kantoorgebouw met een gebalanceerd ventilatiesysteem voor de verblijfsruimten en een aparte ventilator voor de toiletten? Wat geldt er bij vervanging van slechts één ventilator in een luchtbehandelingskast? En hoe zit het met ATEX-ventilatie-eenheden? Op al deze praktische vragen geeft het ISSO-rapport een antwoord.

 

Verordeningen EU 1253/2014 en EU 1254/2014

Om energie te besparen en de CO2-uitstoot te verminderen heeft de Europese Commissie verschillende instrumenten ingezet. Een voorbeeld daarvan zijn de ErP-richtlijnen. ErP staat voor Energy related Products. Daaronder vallen ook ventilatoren. De Europese verordeningen EU 1253/2014 (ecologisch ontwerp) en EU 1254/2014 (etikettering) bevatten eisen voor het ontwerp van ventilatie-eenheden in woningen en utiliteitsgebouwen.

 

Ecodesign-richtlijn

Verordening EU 1253/2014 is van toepassing op nieuwe ventilatie-eenheden voor woningen en utiliteit. Deze richtlijn schrijft voor hoe het ecologisch ontwerp daarvan eruit moet zien. Zo moeten veel ventilatie-eenheden nu uitgerust zijn met regelbare warmteterugwinning (wtw), moet het toerental van de ventilator regelbaar zijn en zijn het elektriciteitsgebruik en de geluidsproductie aan banden gelegd.

Lees ook:

Ecodesign-richtlijnen ventilatie: hoe zat het ook alweer?

Nieuwe ventilatierichtlijnen van de VLA

 

Energieverbruik op etiketten

Verordening EU 1254/2014 gaat in op de vermelding van het energiegebruik van woningventilatie-eenheden op etiketten en in de productinformatie.

Eisen ventilatieproducten aangescherpt

Sinds 1 januari 2016 mogen in heel Europa alleen nog ventilatieproducten worden verkocht en in gebruik genomen die voldoen aan de vereisten van deze verordeningen. In 2018 zijn de eisen alweer iets aangescherpt, in 2020 gebeurt dat naar verwachting opnieuw.

 

Vragen over interpretatie verordening

In de praktijk blijkt het niet zo eenvoudig om de verordeningen te interpreteren. De brancheverenigingen Uneto-VNI (installatiebedrijven) en VLA (Vereniging leveranciers van luchttechnische apparaten) kregen er de afgelopen tijd veel vragen over van hun leden. Enerzijds zijn dat vragen over begrippen, definities en de scope. Anderzijds zijn het technische vragen met betrekking tot de praktische invulling van de verordening.

 

Interpretatiedocument EU 1253/2014 en EU 1254/2014

De onduidelijkheid kan in de praktijk tot fouten leiden die als overtredingen gelden. Om die reden heeft Kennisinstituut ISSO, op verzoek van OTIB (het Opleidings- en ontwikkelingsfonds voor het Technisch InstallatieBedrijf) en de twee brancheverenigingen, het rapport 10740 ‘Interpretatiedocument Europese Verordeningen EU 1253/2014 en EU 1254/2014’ uitgebracht. Bij het opstellen van dit rapport is gebruik gemaakt van de al beschikbare interpretatiedocumenten van de VLA en de EVIA-Eurovent samenwerking.

Reageer op dit artikel