nieuws

Standaardbestekken voor ventilatie in kantoren

ventilatie

De branchevereniging voor leveranciers van ventilatie en airconditioning VLA en het Rijksvastgoedbedrijf hebben drie standaard bestekdocumenten opgesteld voor de klimaatinstallaties in kantoorgebouwen. Ze willen hiermee de kwaliteit van het binnenklimaat in kantoren helpen bevorderen.

Standaardbestekken voor ventilatie in kantoren

De bestekdocumenten behandelen de kwaliteitseisen die aan luchttechnische apparaten worden gesteld op het vlak van:

1. het ontwerp,

2. de installatie en montage van het systeem,

3. onderhoud en beheer van het systeem

Gezond binnenklimaat in kantoren

De bestekdocumenten zijn hoofdzakelijk bedoeld voor klimaatinstallaties in kantoorgebouwen. Het Rijksvastgoedbeheer heeft bijna 70% van alle vastgoed in beheer. Daarom is deze dienst betrokken bij het opstellen van de bestekken. Met deze documenten willen de VLA en Rijksvastgoedbeheer een bijdrage leveren aan het borgen van gezonde binnenlucht in utiliteitsgebouwen.

Onderzoeksprotocol klachten

TNO stelde een protocol op voor een klachtenonderzoek. Klachten kunnen zo op een gestandaardiseerde manier worden onderzocht. Tegelijk met het onderzoek worden risicofactoren in kaart gebracht, op basis van gebouw- en installatiekenmerken. De uitkomsten van beide onderzoeken worden samengevoegd en dienen als uitgangspunt voor een concreet vervolgonderzoek. Het Rijksvastgoedbedrijf heeft het onderzoeksprotocol in de praktijk getest.

 

Reageer op dit artikel