nieuws

Slimme ventilatie in Brabantse NOM-woning

ventilatie

Slimme ventilatie in Brabantse NOM-woning

In een nul-op-de-meterwoning van woningcorporatie BrabantWonen in Oss testen bewoners onder andere de Renson Healthbox 3.0. Het vraaggestuurde ventilatiesysteem registreert voortdurend de binnenluchtkwaliteit en reageert op CO2, op vocht en op ‘nare luchtjes’.

Woningcorporatie BrabantWonen heeft een voormalig buurtcentrum in Oss getransformeerd naar vier Nul-op-de-meterwoningen.

 

Energieneutrale woningvoorraad

Net als elke woningcorporatie, staat ook BrabantWonen voor een grote opgave: het energieneutraal maken van haar volledige woningvoorraad in 2050. De vier woningen in Oss zijn een belangrijke schakel in deze zoektocht.

 

NOM-woningen monitoren

Bij de Groene Brink, zoals het pilotproject genoemd wordt, worden de woningen de komende paar jaar uitgebreid gemonitord. Hoe werken de installaties, hoe gedragen bewoners zich en op welke manier kan de NOM-prestatie het best gegarandeerd worden?

 

Vier installatieconcepten

BrabantWonen deed voor deze transformatie een uitvraag en koos voor het plan van de combinatie van Kemkens installatieburo en Caspar de Haan onderhoud & renovatie. Hierin werden vier op het oog identieke NOM-woningen gerealiseerd, maar wel met vier verschillende installatieconcepten.

Vraaggestuurde ventilatie

Bij één van die woningen heeft is voor het eerst in Nederland de gloednieuwe Renson Healthbox 3.0. ventilatie-unit geïnstalleerd. Het vraaggestuurde ventilatiesysteem reageert op CO2, op vocht en op nare luchtjes of vluchtige organische componenten (VOC’s).

 

Koudeval beperkt

Daardoor wordt continu en per ruimte in huis het ventilatieniveau op peil gehouden, zonder onnodig energie te verspillen. In het bij de Groene Brink gekozen concept komt de aanvoerlucht vanuit de onderdorpel onder het kozijn, waardoor eventuele koudeval langs het raam beperkt wordt.

 

Staat van onderhoud zien via webportal

Wat naast zijn energiezuinigheid vooral zo interessant is aan de Healthbox 3.0, is de connectiviteit, zegt Benny Goossens van Kemkens Installatieburo. “Wij als installateur kunnen via de webportal bepalen wat de staat van onderhoud is.”

Snel ingeregeld met installateursapp

Daarnaast is het installeren van de Healthbox 3.0 vereenvoudigd, doordat de speciaal ontworpen installateursapp de installateur stap voor stap begeleidt. Dat zorgt voor een nauwkeurige en zeer snelle installatie, zegt Joep Breukels, commercieel directeur bij Renson. “Dat komt ook doordat de Healthbox 3.0 zichzelf kalibreert en achteraf ook de fijnregeling van de debieten automatisch afhandelt.”

 

Bewonersapp voor kwaliteitscontrole binnenlucht

Goossens: “Daarnaast kan de bewoner via zijn eigen gebruikersapp altijd en overal precies zien wat er in de woning gebeurt en wat de kwaliteit is van zijn binnenlucht.” Wanneer die kwaliteit van de lucht onder een bepaalde waarde komt, krijgt de bewoner dat dus te zien, maar ook hoe de Healthbox 3.0 aan het werk gaat om het euvel te verhelpen. Via de Renson-app krijgt de bewoner tevens extra tips voor een gezonde binnenlucht.

 

Aandacht voor gezond binnenklimaat

Door bewoners op deze manier bij hun ventilatie te betrekken, groeit de bewustwording dat duurzame woningen niet alleen een kwestie zijn  van isoleren, of een pakket pv-panelen op het dak, maar dat er ook voldoende aandacht moet besteed worden aan een gezond binnenklimaat. Want uiteindelijk is dát waar de bewoner evenzogoed bij gebaat is als bij een energetisch zuinige woning.

 

Installatieconcepten monitoren

De komende jaren worden de vier installatieconcepten in de vier woningen gemonitord en vergeleken, zegt Frans Brouwers, van Caspar de Haan onderhoud & renovatie. “Het gaat er nu vooral om informatie te verzamelen, want iedereen heeft het wel over NOM, maar niemand weet nog wat daarvoor exact de juiste oplossing is. Het is mooi om te zien hoeveel reacties uit de markt we krijgen naar aanleiding van project de Groene Brink.”

Bekijk de video over De Groene Brink

Lees ook:

‘Goed werkende ventilatie hoeft niet duur te zijn’

Balansventilatie onderhouden geen overbodige luxe

‘Installateurs kunnen goed verdienen aan ventilatiesystemen’

Reageer op dit artikel