nieuws

Norm voor testen luchtbehandelingskast gewijzigd

ventilatie

De Nederlandse norm voor het testen van luchtbehandelingskasten wordt aangepast. NEN heeft een conceptversie van de gewijzigde NEN-EN 13053 gepubliceerd. Belanghebbende partijen kunnen bij NEN tot 15 april hun commentaar geven.

Norm voor testen luchtbehandelingskast gewijzigd

 

NEN-EN 13053 is een norm voor luchtbehandelingskasten die gebouwen waarin personen verblijven ventileren en conditioneren. In het ontwerp van de herziene norm staan eisen aan de prestaties van luchtbehandelingskasten als geheel en van afzonderlijke componenten en secties in de luchtbehandelingskast. Ook beschrijft de herziene norm hoe die prestaties worden getest.

Certificatie luchtbehandelingskasten

De Europese certificeringsorganisatie Eurovent gebruikt de EN 13053 voor het meten van de gecertificeerde eigenschappen van luchtbehandelingskasten. Dit betekent dat bij een laboratoriumtest de metingen vereist voor de certificering worden uitgevoerd conform deze norm.

Aanpassing norm nodig

De nu nog geldende norm NEN-EN13053+A1 dateert van juli 2011. Op 1 januari 2016 is de Europese Ecodesign richtlijn (ErP-verordening) wettelijk van kracht geworden. Daardoor werden de eisen aan de prestaties van luchtbehandelingskasten aanzienlijk zwaarder. De huidige EN13053+A1 sloot niet meer aan bij de vereiste waarden volgens de ErP-verordening. De Europese Commissie heeft de NEN dan ook opgedragen om de NEN-EN13053+A1 te herzien.

Reageer op dit artikel