nieuws

Vlamingen beboet voor slechte ventilatie

ventilatie

Het Vlaamse Energieagentschap heeft de afgelopen twee jaar twee miljoen euro aan boete geïnd bij woningeigenaren die geen of een ontoereikend ventilatiesysteem installeerden. De boetes hiervoor kunnen in België oplopen tot 4.000 euro.

Vlamingen beboet voor slechte ventilatie

De installatie van een ventilatiesysteem is in Vlaanderen sinds 1 januari 2006 verplicht voor alle nieuwbouwwoningen en -appartementen. Dat is vastgelegd in de Energieprestatie- en binnenklimaatregelgeving (EPB). De EPB-regelgeving gaat niet alleen over ventilatie, maar over alle energieprestaties van de toekomstige woning. De opdrachtgever is daarvoor verantwoordelijk. Voldoet een gebouw niet aan die prestaties, dan kan de opdrachtgever een boete krijgen.

Boetes

Volgens de Vlaamse media zijn er in Vlaanderen de afgelopen twee jaar 2.000 boetes geïnd bij gezinnen die geen of een ontoereikend ventilatiesysteem hebben geïnstalleerd. In totaal leverde dat twee miljoen euro op. In een woning waar een ventilatiesysteem helemaal afwezig is, kan de boete oplopen tot 4.000 euro.

Technische specificaties

De Vlaamse overheid heeft in juli 2015 een overzicht gepubliceerd van alle prestatie-eisen die aan de ventilatie-installatie kunnen worden gesteld. Deze Technische Specificaties, “STS-P 73-1 -Systemen voor basisventilatie in residentiële toepassingen” leggen prestatie-eisen op voor ventilatiedebieten, energieverbruik van ventilatoren, isolatie van toe- en afvoerkanalen akoestiek, de kwaliteit van de luchttoevoer en de luchtfiltratie en het onderhoudsgemak van de installatie.

Prestatie-eisen ventilatie

Voor bouwaanvragen ingediend na 1 januari 2016 moet de opdrachtgever een ventilatie-voorontwerp, ventilatie-ontwerpspecificaties en een ventilatie-prestatieverslag aanleveren. Daaruit moet blijken dat de ventilatie voldoet aan de verplichte prestatie-eisen die de overheid oplegt in de STS-P 73-1. Als dat niet zo is, of als er in de nieuwbouwwoning helemaal geen ventilatiesysteem is geïnstalleerd, riskeert de opdrachtgever een boete.

Reageer op dit artikel