nieuws

Modelbestek voor onderhoud ventilatie bij scholen

ventilatie

De branchevereniging voor leveranciers van ventilatie en airconditioning VLA heeft een onderhoudsbestek voor scholen opgeleverd. Het is een praktische checklist met concrete afspraken tussen aannemer en opdrachtgever.

Modelbestek voor onderhoud ventilatie bij scholen

De GGD en VLA constateerden dat er nog steeds veel mis gaat met ventilatie op scholen en kinderdagverblijven. Dit heeft volgens deze organisaties te maken met het ontwerp en het onderhoud van de systemen. Zo worden bijvoorbeeld de filters onvoldoende vaak vervangen.

Onderhoudsbestek

Om dat probleem aan te pakken hebben VLA en TNO tools ontwikkeld. Die moeten zorgen voor een kwalitatief goede aanbesteding van het onderhoud aan ventilatiesystemen en een borging van het onderhoud. Deze tools en een checklist zijn samengevoegd in het onderhoudsbestek: ‘Gezond, duurzaam en comfortabel binnenklimaat scholen’. Het bestekdocument is beschikbaar op de VLA-website.

RI&E

Op een onderhoudskaart kan het onderhoud gedurende de gehele levensduur van de installaties worden bijgehouden. De school en ook Arbodiensten kunnen de onderhoudskaarten gebruiken bij de wettelijk verplichte Risico Inventarisatie en – Evaluatie (RI&E).

Quickscan

Daarnaast hebben de samenstellers van het onderhoudsbestek een ‘quickscan’ ontwikkeld. Een adviesbureau kan daarmee periodiek, bijvoorbeeld elke vijf jaar, het binnenklimaat en de staat van onderhoud van de luchtbehandeling inspecteren.

Onderhoudsplan

GGD Nederland heeft het bestek overgenomen en zal dat samen met een zelf opgesteld onderhoudsplan bij scholen onder de aandacht brengen.

Reageer op dit artikel