nieuws

Onvoldoende prikkels om goede ventilatie te leveren

ventilatie

Architecten, bouwers en installateurs worden onvoldoende geprikkeld om in nieuwbouwwoningen ventilatiesystemen van goede kwaliteit leveren. Dat stellen minister Blok en staatssecretaris Mansveld in een brief aan de Tweede Kamer.

Onvoldoende prikkels om goede ventilatie te leveren

In juli 2012 kwam een groot aantal partijen overeen een actieplan te ontwikkelen als antwoord op de tekortkomingen aan ventilatievoorzieningen bij nieuwbouwwoningen. Wilma Mansveld, de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, en Stef Blok, de minister voor Wonen en Rijksdienst, brachten op 11 november met een brief de Tweede Kamer op de hoogte van de resultaten van dit zogenoemde Actieplan Kwaliteitsverbetering Ventilatievoorzieningen in nieuwbouwwoningen.

Keuringsmethode voor ventilatiesystemen

Inmiddels zijn diverse instrumenten ontwikkeld, waaronder handleidingen, een keuringsmethode voor ventilatiesystemen, scholingsactiviteiten en een informatiepunt met website. Deze instrumenten hebben als doel de partijen die bij nieuwbouw betrokken zijn te ondersteunen bij de realisatie van goede ventilatievoorzieningen.

Weinig vraag naar instrumenten

Echter, ondanks ‘alle voorlichting en publiciteit’, blijkt er weinig vraag naar de ontwikkelde instrumenten te zijn. Men wijdt die geringe vraag aan onvoldoende prikkels om bij oplevering te toetsen of de afgesproken kwaliteit van de ventilatievoorzieningen ook daadwerkelijk is gerealiseerd.

Geen aandacht voor ventilatievoorziening

“Kopers en huurders gaan er doorgaans van uit dat de kwaliteit aanwezig is. Bij de keuze van een nieuwe woning zijn goede ventilatievoorzieningen daardoor geen of een zeer ondergeschikt punt van aandacht voor de meeste toekomstige bewoners”, zo schrijven Mansveld en Blok, “Architecten, bouwers en installateurs worden zo onvoldoende geprikkeld om goede kwaliteit te leveren.”

Beoogde resultaat

Omdat er geen vraag is naar de ontwikkelde instrumenten, verwacht men dat het actieplan niet het voor eind 2015 beoogde resultaat zal opleveren, namelijk dat alle nieuwbouwwoningen bij oplevering over goede ventilatievoorzieningen beschikken.

Onvoldoende data

Binnen het actieplan is afgesproken periodiek systematisch onderzoek te doen naar de kwaliteit van ventilatievoorzieningen. Maar onvoldoende data vanuit de woningcorporaties en juridische problemen rond privacy met betrekking tot deze data vanuit de koopsector,  maakt voortzetting van deze zogenoemde monitoring ‘niet zinvol’.

Reageer op dit artikel