nieuws

Tekst Bouwbesluit over regeling ventilatie aangepast

ventilatie

Het nieuwe Bouwbesluit dat 1 april van kracht wordt bevat onder meer een bepaling over de regelbaarheid van de luchtverversing. De gekozen formulering leidt tot verwarring en foutief ontworpen ventilatiesystemen en is aangepast.

De regelbaarheid van de luchtverversing wordt behandeld in artikel 3.31 uit het Bouwbesluit 2012 behandelt de regelbaarheid van luchtverversing. ‘De capaciteit van een voorziening voor luchtverversing van een verblijfsgebied of verblijfsruimte is regelbaar. De voorziening heeft, bepaald volgens NEN 1087, naast een laagste stand van ten hoogste 10% van de capaciteit en een stand van 100% van de capaciteit ten minste twee standen in het regelgebied tussen de laagste stand en 30% van de capaciteit. Deze twee standen verschillen in capaciteit ten opzichte van de nulstand en onderling ten minste 10%.’

Verwarring

Volgens het kennisinstituut voor de installatiesector Isso leidt deze tekst tot verwarring en foutief ontworpen ventilatiesystemen. Het nieuwe artikel suggereert dat zowel de toevoer- en afvoervoorzieningen als de natuurlijke en de mechanische voorzieningen moeten voldoen aan de eisen. Dat leidt tot verwarring en tot foutief ontworpen woningventilatiesystemen met te weinig capaciteit.

Aanpassing

De overheid heeft besloten de artikeltekst aan te passen zonder verzwaring van de eisen ten opzichte van het oude Bouwbesluit (artikel 3.50). Alleen de natuurlijke toevoerventilatievoorzieningen moeten voldoen aan de wettelijke eisen uit artikel 3.31. Voor mechanische ventilatievoorzieningen dienen nog steeds de privaatrechtelijke kwaliteitseisen aangehouden te worden, zoals opgesteld door de installatiesector (GIW/Isso, Uneto-VNI, Fme/VLA). Dat betekent toepassing van minimaal een calamiteitenschakelaar (nulstand) en een traploze regelaar of standenschakelaar voorzien van minimaal drie standen.

Reageer op dit artikel