nieuws

Richtlijnen temperatuur warm tapwater versoepeld

sanitair

Door een wijzigingsblad bij NEN 1006 ‘Algemene voorschriften voor leidingwaterinstallaties’ mag de temperatuur van warm tapwater aan het tappunt voortaan in uitzonderlijke gevallen lager zijn dan 60 graden Celsius.

Richtlijnen temperatuur warm tapwater versoepeld

De belangrijkste norm voor drinkwaterinstallaties NEN 1006 is in 2015 geheel herzien. Naar aanleiding van deze herziening wilde de normcommissie ook bekijken of een lagere temperatuur van warmtapwater aan het tappunt in bepaalde gevallen toegestaan kan worden. Daarmee kan namelijk energie worden bespaard.

 

Eisen temperatuur warm tapwater

In Waterwerkblad 4.4 A worden de eisen voor de temperatuurregeling en temperatuurinstelling van warm tapwater uit NEN 1006 als volgt geformuleerd:

  • De temperatuur aan het mengtoestel of aan het tappunt in een woninginstallatie zonder circulatie moet bij gebruik conform de ontwerpcondities ten minste 55 graden Celsius zijn.
  • De temperatuur aan het mengtoestel of aan het tappunt in een woninginstallatie met circulatie en in een collectief leidingnet moet bij gebruik conform de ontwerpcondities ten minste 60 graden Celsius zijn.
  • Bij warmtapwatervoorzieningen en warmtapwaterinstallaties met circulatie moet de temperatuur van het water in de retourleiding(en) bij gebruik conform de ontwerpcondities ten minste 60 graden Celsius zijn.

 

Legionella voorkomen

Deze richtlijnen over de temperatuur voor warm tapwater in drinkwaterleidingen zijn vooral bedoeld om de de groei van legionella in leidingwaterinstallaties te voorkomen. Er zijn echter situaties waarin het ook verantwoord is om het warme leidingwater tot een lagere temperatuur te verwarmen, meent de normcommissie. Hierdoor kan energie worden bespaard, en dat was de aanleiding om deze eis te versoepelen.

 

Ontwerp-wijzigingsblad A1

Een ad hoc groep onder de normsubcommissie heeft zich over dit onderwerp gebogen. De bevindingen van deze groep hebben geleid tot een aanvulling op de eisen over temperatuur aan het tappunt. In juli 2017 publiceerde de normcommissie al een voorstel voor deze versoepeling van de richtlijn.

 

Wijzigingsblad A1:2018 bij NEN 1006:2015 gepubliceerd

In de norm wil de commissie graag ruimte geven aan nieuwe ontwikkelingen, waarbij de veiligheid van het leidingwater voorop wordt gesteld. De norm was in 2015 al geheel herzien, daarom wordt nu enkel het definitieve wijzigingsblad met de versoepelde richtlijn gepubliceerd.

 

Voorwaarden versoepeling

De temperatuur aan het tappunt in een installatie met uittapleidingen mag van bovenstaande eisen afwijken indien de warmtapwaterbereider een geiser betreft zonder interne voorraad warmtapwater  en de leidinginhoud (maximaal 1 liter) achter de geiser en het aantal tappunten beperkt is.

Het installatiedeel moet gericht zijn op een afgebakende functie, dat wil zeggen voor ten hoogste één ruimte, of meer ruimten mits die bestemd zijn voor dezelfde gebruiker. Gedacht kan worden aan een badkamer in een zorgappartement of een hotelkamer.  Wanneer het vanuit het oogpunt van volksgezondheid nodig blijkt, moet ter preventie van legionella aan de tappunten en in de geiser thermische desinfectie mogelijk zijn.

 

Meer lezen over legionella:

Wat is Legionella Pneumophila?

“Legionella ligt op de loer als je van richtlijnen afwijkt”

Legionella eist meer slachtoffers dan koolmonoxide

Legionella sneller gedetecteerd dankzij nieuwe chip

Legionella voorkomen: waar gaat het fout?

Legionellaveilig installeren in de praktijk

Reageer op dit artikel