nieuws

BRL6010 over legionellapreventie in collectieve leidingwaterinstallaties herzien

sanitair

BRL6010 over legionellapreventie in collectieve leidingwaterinstallaties herzien

De certificatieregeling BRL6010 “risicoanalyses en beheersplannen legionellapreventie in collectieve leidingwaterinstallaties” is herzien.

Legionella-risicoanalyses en legionellabeheersplannen moeten voldoen aan de eisen die het Drinkwaterbesluit daaraan stelt. Deze analyses en plannen worden uitgevoerd en opgesteld door gecertificeerde bedrijven. In de beoordelingsrichtlijn BRL6010 zijn de eisen opgenomen die certificatie-instellingen hanteren voor het verlenen van een procescertificaat voor risicoanalyses en -beheersplannen voor collectieve leidingwaterinstallaties.

Certificatieschema voor legionellabeheer

De beoordelingsrichtlijn bevat zowel eisen waaraan de certificaathouder moet voldoen als eisen waaraan de certificatieinstelling moet voldoen. Samen met het certificatiereglement van de certificatieinstelling vormt BRL6010 een certificatieschema. KvINL is eigenaar van dit schema. Om de BRL6010-certificaten te mogen uitgeven heeft een certificatieinstelling een gebruiksovereenkomst gesloten met KvINL

BRL6010 opnieuw geaccrediteerd

Het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat wilde de BRL6010 opnieuw onder accreditatie brengen van de Raad voor Accreditatie (RvA). Daarom is de regeling herzien. Na accreditatie zal de huidige verwijzing in het Drinkwaterbesluit vervangen worden door een nieuwe verwijzing naar de nieuwe, geaccrediteerde regeling.

Wijzigingen BRL6010

Eén van de eisen die de RvA stelt om de regeling te accrediteren, is dat de vakbekwaamheid van de bij de BRL betrokken personen aantoonbaar is. Daarom is er nu een diploma-eis opgenomen in de nieuwe versie van de BRL6010.

Aanvullende eisen in BRL6010

Daarnaast zijn in de BRL aanvullende eisen en/of meer expliciete eisen gesteld ten aanzien van een eenduidiger vorm en inhoud van de risicoanalyse en het beheersplan, de communicatie met opdrachtgevers, de technische kennis van legionellapreventie en de externe kwaliteitscontrole door de certificerende instellingen.

Structuur BRL6010 aangepast

De structuur van de herziene BRL is aangepast en in overeenstemming gebracht met certificatieregelingen die recentelijk zijn goedgekeurd door de RvA.

Reageren op BRL6010

Voor 1 mei 2018 kunnen belanghebbenden reageren op de kritiekversie BRL6010 (zie PDF). Reageren kan via het kritiekformulier op de website van KvINL. Aanvullende informatie is op te vragen via info@kvinl.nl.

Meer lezen over legionella:

Wat is Legionella Pneumophila?

“Legionella ligt op de loer als je van richtlijnen afwijkt”

Legionella eist meer slachtoffers dan koolmonoxide

Legionella sneller gedetecteerd dankzij nieuwe chip

Legionella voorkomen: waar gaat het fout?

Legionellaveilig installeren in de praktijk

Reageer op dit artikel