nieuws

Markt heeft wél interesse in proeven bij legionellapreventie

sanitair

Leveranciers van alternatieve systemen voor legionellapreventie zijn zeer zeker wél geïnteresseerd in het toepassen van lagere spoelfrequenties en lagere tapwatertemperaturen in collectieve leidingwaterinstallaties. Dat blijkt uit een interview met vakblad Gawalo.

Markt heeft wél interesse in proeven bij legionellapreventie

“Omdat er bij de leveranciers, die bij de uitvoering van eventuele pilots een sleutelrol spelen, geen interesse bleek te zijn, is er door het Rijk verder geen actie ondernomen”, zei minister Melanie Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu half augustus tegen de Tweede Kamer. Dat deed ze in antwoord op vragen van SP-Kamerlid Cem Laçin.

Laçin had aan de minister gevraagd hoe het stond met de pilots die Schultz in 2014 had aangekondigd. Leveranciers van fysische en fotochemische legionellabeheerssystemen konden zich bij het ministerie melden voor pilots met lagere spoelfrequenties en lagere tapwatertemperaturen in collectieve leidingwaterinstallaties.

600.000 collectieve installaties

Er zijn in Nederland naar schatting 600.000 collectieve installaties. Als in elk van deze installaties de temperatuur en de spoelfrequentie omlaag zou kunnen, zou dat een hoop energie besparen. Een half miljard kuub gas per jaar, zo becijferde de SP destijds. Nu kwam de minister met het antwoord: de markt heeft niet gereageerd en is dus niet geïnteresseerd.

Wel interesse branche

Het antwoord van de minister deed in de sector van de legionellapreventie nogal wat wenkbrauwen fronsen. De sector zelf had een andere uitleg van het verhaal. Envaqua, de branchevereniging voor leveranciers en producenten van milieu- en watertechnologie, herkent zich niet in het beeld dat Schultz schetst. “Diverse leveranciers lieten doorschemeren dat ze zelf wel interesse hadden om deel te nemen aan een pilot”, zegt Kevin Kanters, van wateradviesbureau Hydroscope en als legionella-expert betrokken bij Envaqua. De branchevereniging heeft het destijds echter aan de leden overgelaten om zich te melden bij het ministerie.

Alternatieve technieken

Eén van die geïnteresseerde leveranciers was PB International dat ultrafiltratiesystemen produceert. “Uiteraard zijn wij wel geïnteresseerd in het uitvoeren van een pilot voor de verlaging van de warmtapwatertemperatuur”, zegt commercieel directeur Arran Kassens. “Onze reactie hierop is positief maar ook kritisch geweest. In schriftelijke correspondentie met het ministerie hebben we vragen gesteld over de inhoud van de pilot en gevraagd naar de noodzaak voor uitvoering. We hebben altijd positief gereageerd op het uitvoeren van pilots om meer informatie te vergaren over alternatieve technieken. Wel verwachten we iets meer duidelijkheid voordat wij zomaar een niet-noodzakelijke pilot in gang gaan zetten.”

Temperatuur en spoelfrequentie verlagen toegestaan

‘Niet-noodzakelijk’ is een belangrijke toevoeging, zegt Kassens. Want al in 2008 gaf het toenmalige ministerie van VROM aan leveranciers van fysische technieken de toestemming om – onder voorwaarden – de spoelfrequentie en de temperatuur te verlagen, “omdat het niet zinvol is om naast de maatregelen die worden uitgevoerd in het kader van een effectief fysisch beheer ook nog eens maatregelen uit te voeren die bij het thermische beheer horen”, aldus het ministerie.

Pilot geen voorwaarde

“Deze brief van VROM heeft destijds tot veel discussie in de markt geleid”, zegt Kanters van Envaqua. “Met de brief wordt het terugbrengen van spoelen en temperatuur toegestaan bij het toepassen van fysische technieken. Hierbij was het aandragen van een pilot niet vereist.” Dus toen de minister in 2014 ineens over pilots begon, “zorgde dat voor verwarring”, zegt Kanters.

Hij vervolgt: “Een lid van ons heeft daarop contact opgenomen met het ministerie. Het ministerie benadrukte nogmaals dat het uitvoeren van een pilot voor fysische technieken geen voorwaarde is om de temperatuur te verlagen. Deze reactie is binnen de branchevereniging gedeeld. Het is dus niet vreemd dat er geen pilotprojecten voor fysische technieken zijn ingediend.”

Praktijkgegevens aanleveren

In een reactie laat een woordvoerder van minister Schultz weten: “In de brief van 2008 is aangegeven dat als pilot verlaging van de spoelfrequentie en de minimumtemperatuur van het warm tapwater onder bepaalde voorwaarden mogelijk is. Niet bekend is of hiervan in de praktijk gebruik is gemaakt. Bij het benaderen van de leveranciers in 2014 is om die reden aangegeven dat – in plaats van het uitvoeren van een pilot –  eventueel ook praktijkgegevens konden worden aangeleverd. Van deze mogelijkheid is geen gebruik gemaakt.”

Temperatuurverlaging wel toegepast

Navraag bij PB International leert dat van de VROM-toestemming uit 2008 wel gebruik is gemaakt, zij het niet in pilotvorm. Kassens: “Wij hebben diverse systemen op locaties waar men de temperatuur of de spoelfrequentie verlaagt, zowel bij prioritaire als niet-prioritaire instellingen.”

Wijziging regeling legionellapreventie

Mogelijk komt er snel een eind aan alle verwarring. Het ministerie werkt al een aantal jaar aan een wijziging van de regeling legionellapreventie die duidelijkheid moet scheppen. En dat gaat de goede kant op, zegt de woordvoerder van het ministerie. “Deze wijziging […] wordt op dit moment afgerond. Naar verwachting zal deze in oktober 2017 gepubliceerd worden.” Overigens is dit punt nog niet ingebracht of besproken in het Landelijk Overleg Legionellapreventie, waarvan de eerstvolgende bijeenkomst 26 september is.

Reageer op dit artikel