nieuws

Wijzigingsblad bij NEN 1006 ‘Algemene voorschriften voor Leidingwaterinstallaties’

sanitair

NEN heeft het ontwerp gepubliceerd van wijzigingsblad A1 van NEN 1006:2015 ‘Algemene voorschriften voor Leidingwaterinstallaties’. Belanghebbenden kunnen tot 15 oktober 2017 commentaar geven.

Wijzigingsblad bij NEN 1006 ‘Algemene voorschriften voor Leidingwaterinstallaties’

NEN 1006 is in 2015 geheel herzien. Ten tijde van deze volledige herziening zijn mogelijkheden besproken voor het – in bepaalde gevallen – toestaan van een lagere temperatuur aan het tappunt. Een ad hoc groep onder de normsubcommissie heeft zich over dit onderwerp gebogen. De bevindingen van deze groep hebben geleid tot een aanvulling op de eisen over temperatuur aan het tappunt. Deze en een aantal andere kleine wijzigingen zijn in het wijzigingsblad verwerkt.

 

Legionella voorkomen

Om de groei van legionella in leidingwater installaties te voorkomen, mag het water niet worden verwarmd tot meer dan 25 graden Celsius of moet de temperatuur hoger dan 60 graden Celsius zijn. Er zijn echter situaties waarin het ook verantwoord is om het warme leidingwater tot een lagere temperatuur te verwarmen.

 

Zonneboiler

Vooral in woningen met een eigen installatie en korte leidingen naar het tappunt is een temperatuur van 55 graden Celsius nog verantwoord. Hierdoor wordt energie bespaard. Ook kan een installatie dan als een zonneboiler worden gebruikt, mits voorzien van een naverwarmer in geval 55 graden Celcius wordt gehaald.

 

Commentaar indienen

Belanghebbenden kunnen tot 15 oktober 2017 commentaar geven op dit wijzigingsvoorstel. Het normontwerp is te vinden op normontwerpen.nen.nl.

Reageer op dit artikel