nieuws

NEN-EN-ISO 11731 ‘Telling van Legionella’ gepubliceerd

sanitair

Er is een nieuwe internationale norm gepubliceerd voor de telling van Legionella in water. NEN-EN-ISO 11731 vervangt een aantal bestaande normen en is van toepassing op verschillende watertypen.

NEN-EN-ISO 11731 ‘Telling van Legionella’ gepubliceerd

NEN-EN-ISO 11731:2017 ‘Water – Telling van Legionella’ vervangt de volgende normen:

  • NEN 6265:2007 ‘Water – Detectie en telling van Legionella’
  • NEN 6266:2014 ‘Water – Toelichting bij de detectie van Legionella volgens NEN 6265’
  • ISO 11731:1998 ‘Water quality – Detection and enumeration of Legionella’
  • NEN-EN-ISO 11731-2:2008 ‘Water quality – Detection and enumeration of Legionella – Part 2: Direct membrane filtration method for waters with low bacterial counts’

Nederland nauw betrokken

Nederland is nauw betrokken geweest bij deze herziening van de internationale norm voor de telling van Legionella. In dit traject voerde NEN namens Nederland het secretariaat en was Simon in ’t Veld (Vitens) projectleider van een deskundige groep internationale experts.

Nederlandse situatie

NEN-EN-ISO 11731 heeft een Nederlands voorwoord. Daarin is aangegeven welke aanpassingen er gelden voor de Nederlandse situatie. Deze aanpassingen zijn van toepassing op het onderdeel ‘monstername’.

Overgangsregeling

In de Regeling legionellapreventie in drinkwater en warm tapwater van het Ministerie van IenM, wordt voor het nemen en analyseren van monsters een verwijzing gemaakt naar NEN 6265. Doordat deze NEN-norm nu is vervangen door NEN-EN-ISO 11731, ligt het in de rede dat de Regeling legionellapreventie in drinkwater en warm tapwater ook wordt aangepast. Dat gebeurt zeer waarschijnlijk per 1 januari 2018. NEN-EN-ISO 11731 wordt dan hierin opgenomen. Geaccrediteerde laboratoria zullen naar verwachting een redelijke overgangsperiode krijgen, van bijvoorbeeld één jaar, om NEN-EN-ISO 11731 te implementeren en accreditatie te verkrijgen.

Effect Legionella

Water dat besmet is met legionellabacteriën kan door aerosolvorming leiden tot longontsteking (legionellose), vooral bij personen met een verminderde weerstand. Daarom wordt onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van legionellabacteriën in water. Een mogelijke bron kan bijvoorbeeld een leidingsysteem voor heet-/koud water zijn.

Kweekmethoden

NEN-EN-ISO 11731 specificeert kweekmethoden om Legionella te detecteren en een schatting te kunnen geven van de aantallen in de onderzochte watermonsters. Er zijn minstens 61 soorten Legionella beschreven. Niet al deze soorten zijn kweekbaar en daarom zal deze norm niet op alle soorten Legionella van toepassing zijn.

Reageer op dit artikel