nieuws

Norm leidingwaterinstallaties NEN 1006 herzien

sanitair

Norm leidingwaterinstallaties NEN 1006 herzien

Het Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) heeft de herziene versie gepubliceerd van NEN 1006. Deze norm bevat alle eisen waaraan een leidingwaterinstallatie moet voldoen uit het oogpunt van volksgezondheid, veiligheid en doelmatigheid.

Vorig jaar publiceerde NEN al de concepttekst van de herziene norm NEN 1006. De herziening was nodig om conflicten te voorkomen tussen de Nederlandse en Europese eisen en bepalingsmethoden. In de herziene versie van NEN 1006 zijn de relevante eisen uit de Europese norm EN 806 deel 1 tot en met 5 opgenomen.

Nieuwe eisen warmtapwaterinstallatie

De norm is onder meer uitgebreid met nieuwe eisen die gesteld worden aan de warmtapwaterinstallatie.

Andere wijzigingen NEN 1006

Nieuw in de norm zijn daarnaast:

•    De bepalingsmethoden van eisen die gesteld worden aan de benodigde druk- en volumestroom, temperaturen en materiaalgebruik;
•    Een aanpassing van de persproef: eisen aan ingebruikstelling en dossiervorming bij de installatie;
•    Een uitbreiding van de grondslagen op het gebied van temperatuur, fysische, chemische en microbiologische kwaliteit van het water aan tappunten en te hoge stroomsnelheden;
•    Een aanpassing in de voorschriften voor de aanleg van de installatie.

Inwerkingtreding

Voor de inwerkingtreding van de herziene NEN 1006 is een aanpassing nodig van Bouwbesluit 2012, waarin naar deze norm wordt verwezen. Naar verwachting zal deze pas in het voorjaar van 2016 worden gepubliceerd.

Waterwerkbladen

Naar aanleiding van de herziening van de NEN 1006 werken verschillende commissies van certificeringsorganisatie KIWA ook aan een herziening van de Waterwerkbladen. In de werkbladen staan de standaardvoorwaarden waaraan een drinkwaterinstallatie moet voldoen om in overeenstemming te zijn met NEN 1006. In de Waterwerkbladen is voor installateurs gedetailleerder en praktischer uitgewerkt wat in de norm in algemene zin wordt gesteld.

Waterwerkblad 3.2

Een belangrijk waterwerkblad dat wordt herzien is Waterwerkblad WB 2.3 over de uitvoering van persproeven en visuele controles van verbindingen in waterleidingen. Daarover bestaat op dit moment nog geen consensus. Op een openbare discussiebijeenkomst van de TVVL Innovatiegroep Sanitaire Technieken werd daarover gepraat met een 22-tal belanghebbenden. De discussie ging onder meer over de eisen die gesteld zouden moeten worden aan de afleesbaarheid van de manometers.

Lees hierover het hele verhaal in Gawalo 11 die verschijnt op 2 november 2015

Reageer op dit artikel