artikel

Wat is Legionella Pneumophila?

sanitair

Legionella vormt een risico voor de gezondheid. Een Legionellabesmetting kan zorgen voor een longontsteking, mogelijk met fatale afloop. Wie de ziekte overleeft, houdt vaak ernstige gezondheidsklachten over. Maar wat is Legionella nu precies en hoe raken mensen hiermee besmet?

Wat is Legionella Pneumophila?

Legionella Pneumophila en Non-pneumofila

Er zijn meerdere soorten Legionella, maar Legionella Pneumophila serotype 1 is het gevaarlijkst voor de mens.

Naast Legionella pneumophila zijn er 18 andere legionellabacteriesoorten beschreven die ook de veteranenziekte bij de mens kunnen veroorzaken, gezamenlijk aangeduid met de term Legionella non-pneumophila [L. non-pneumophila].

Voorwaarden voor groei bacterie

Legionella Pneumophila is een bacterie die een aantal voorwaarden nodig heeft om uit te kunnen groeien tot voor de mens gevaarlijke hoeveelheden. Het gaat om langdurig stilstaand water (>1 week), een groeitemperatuur tussen de 25-50 graden Celsius, de aanwezigheid van zuurstofrijk water en voldoende voedingsbodem.

In veel installaties is een biofilm (slijmerige afzetting van organisch materiaal) aanwezig die voor legionella een prima voedingsbodem is. Trage doorstroming of stilstand in de installatie werkt groei van deze biofilm in de hand.

Besmetting met legionella

Besmetting kan gebeuren via leidingwaterinstallaties, maar ook koeltorens en fonteinen kunnen de oorzaak zijn.

Mensen raken hoofdzakelijk besmet door het inademen van zeer fijne waternevel of aerosolen, waarin hoge concentraties Legionella voorkomen. Deze waternevels komen vrij bij het sproeien van douches, tuinslangen, whirlpools,…

Gevolgen besmetting

  • Een Legionellabesmetting kan zorgen voor een longontsteking, mogelijk met fatale afloop. Wie de ziekte overleeft, houdt vaak ernstige gezondheidsklachten over.
  • Bij een Legionellalongontsteking is altijd medische behandeling noodzakelijk.
  • Per jaar zijn er 300 à 400 Legionellabesmettingen in Nederland, waarvan 2-10% met een fatale afloop.
  • Het aantal gevallen van longontstekingen door Legionella stijgt, maar een duidelijke oorzaak van deze stijging is niet bekend.

Legionella in cijfers

Uit het Onderzoek Drinkwaterveiligheid en Legionella van Isso, dat onder meer bestond uit een enquête, komt het volgende naar voren:

  • Per jaar zijn er 300 à 400 legionellabesmettingen in Nederland, 2-10% van de besmette personen overlijden hieraan.
  • 74% van de gebouweigenaren heeft wel eens op enig moment te maken gehad met Legionella in een installatie, waarvan 24% met Legionella Pneumophila, de voor de mens gevaarlijke variant.
  • 88% van de besmettingen werd gevonden in koudwaterinstallaties, 29% in warmtapwaterinstallaties, voor zover bekend aangegeven door de ondervraagde gebouweigenaren.
  • De besmetting werd volgens de ondervraagden aan volgende oorzaken toegedicht: te weinig doorstroming (65%), opwarming en hotspots(53%), doorwarming bij mengkranen (39%), overige oorzaken (22%), onbekend (16%).
  • Bij het optreden van besmetting van de installatie boven 1.000 kve/liter weet 5% van de eigenaren niet dat ze dit moeten melden. 10% weet niet waar ze de melding kunnen doen en ruim 30% heeft hiervoor geen kwaliteitsprocedure vastgelegd, waardoor de melding afhankelijk is van de deskundigheid van een individuele medewerker.
Reageer op dit artikel