Meetinstrumenten: niet op beknibbelen
Palet Middelburg van het gas af