Ventilatie

Luchtkanalen van minerale wol

Luchtkanalen van minerale wol

In deze serie bekijken we luchtkanalen van verschillende materialen. In dit deel komen de luchtkanalen van minerale wol aan bod. Dan hebben we het...

Luchtkanalen van kunststof en textiel

Luchtkanalen van kunststof en textiel

In deze serie bekijken we luchtkanalen van verschillende materialen. In dit deel komen de luchtkanalen van kunststof, hardschuim en textiel aan bod....

Luchtkanalen van metaal

Luchtkanalen van metaal

In deze serie bekijken we luchtkanalen van verschillende materialen. In dit deel komen de luchtkanalen van metaal aan bod.

Stillere ventilator efficiënter en minder schadelijk voor gezondheid

Stillere ventilator efficiënter en minder schadelijk voor gezondheid

We brengen steeds meer tijd binnenshuis door. Dat is niet zonder risico. De geluidsniveaus waaraan we thuis, op het werk en op scholen worden...

Robuust ventileren: Debieten verhogen voor garantie gezond binnenklimaat

Robuust ventileren: Debieten verhogen voor garantie gezond...

Het bouwbesluit stelt minimale eisen aan de hoeveelheid lucht die in een woning geventileerd dient te worden. Toch blijkt uit wetenschappelijk...

Is ventileren de oplossing tegen corona-besmettingen in gebouwen?

Is ventileren de oplossing tegen corona-besmettingen in gebouwen?

Goede ventilatie - ofwel het voorkomen dat we elkaars lucht inademen - is bijzonder belangrijk tegen de verspreiding van het coronavirus. Vooral in...

Het effect van luchtdichtheid op ventilatiesystemen

Het effect van luchtdichtheid op ventilatiesystemen

Hoe luchtdichter een gebouw, des te belangrijker het ventilatiesysteem wordt. Maar in welke mate beïnvloeden ze elkaar precies?

Ventilatie: effect op coronavirus

Ventilatie: effect op coronavirus

Na uitgebreid onderzoek door het RIVM verklaart het ministerie van VWS, dat ventileren volgens de minimale eisen uit het Bouwbesluit zorgt voor een...

Zorgen luchtreinigers voor minder corona besmettingen?

Zorgen luchtreinigers voor minder corona besmettingen?

Na oplopende besmettingen koos de gemeente Staphorst voor vrijstaande luchtreinigers in elk klaslokaal op elke basisschool. Na drie weken is er nog...

Ventilatie onvoldoende in kwart klaslokalen

Ventilatie onvoldoende in kwart klaslokalen

Meer dan 25 procent van de schoolgebouwen voldoet niet aan de minimumeisen voor ventilatie, blijkt uit een onderzoek van RuimteOK, uitgevoerd voor de...