partner nieuws

Meten aan warmtepompen

klimaattechniek

Om een technische installatie optimaal af te stellen, of periodiek te controleren op een juiste werking, dient er vrijwel altijd te worden gemeten. Hoe zit dat precies bij warmtepompen?

Meten aan warmtepompen

Meetwaarden worden vergeleken met specificaties of normen, op basis waarvan de monteur of technicus tot een conclusie kan komen en eventueel passende maatregelen kan treffen. Bij elektrische installaties worden vaak waarden gemeten van spanning, stroom, isolatieweerstand, aardingsweerstand, vermogen, etc. Bij een verbrandingsproces met aardgas, zoals een cv-installatie, wordt vaak gasdruk gemeten en een analyse gemaakt van de rookgassen, waarmee het proces kan worden beoordeeld.

Meten warmtepompen

Nu door het klimaatakkoord steeds meer cv-installaties worden vervangen door een warmtepomp vraagt men zich soms af of hier ook aan moet worden gemeten. Het antwoord is natuurlijk ja. Warmtepompen bestaan in diverse soorten en ook hierbij zijn er specificaties en normen waaraan diverse zaken moeten voldoen.

Wat moet er worden gemeten?

Afhankelijk van het soort warmtepomp dienen bepaalde zaken te worden gemeten. Hierbij kan het gaan om metingen om vast te stellen of de warmtepomp voldoende warmte produceert (na installatie en bij periodieke inspectie) en metingen om een diagnose te stellen bij een slecht of niet functionerend systeem. Denk hierbij aan instrumenten voor meting van temperatuur, spanning, (lek)stroom, vermogen, luchtsnelheid en –hoeveelheid, maar ook zaken als geluidssterkte. Omdat er vrijwel altijd sprake is van de toepassing van koudemiddelen zijn meetinstrumenten en lekdetectie hiervoor vaak geen overbodige luxe.

Een warmtebeeldcamera kan ook een bijzonder nuttig stuk gereedschap zijn bij het installeren en/of onderhouden van een warmtepomp. Omdat warmtepompen in veel gevallen lage temperatuursystemen zijn, is er vaak sprake van vloerverwarming. Een warmtebeeldcamera kan de warmteafgifte van deze systemen goed zichtbaar maken en tevens lekkage van leidingen aan het licht brengen.

Meer informatie over het meten aan warmtepompen…

 

Reageer op dit artikel