partner nieuws

Rookgasafvoer móet en kan veiliger

klimaattechniek

Rookgasafvoer móet en kan veiliger

Als gevolg van een aantal incidenten met koolmonoxidevergiftiging en de wens om de rookgasafvoerinstallaties veiliger te maken, stappen installateurs dit jaar in groten getale over van een parallelle naar een concentrische rookgasafvoer voor gasinstallaties.

Om installateurs te helpen met deze overstap, organiseert groothandel Rensa op 11 mei 2017, samen met rookgasafvoerfabrikant Ubbink, een gratis webinar over de concentrische rookgasafvoer. Hierin komen alle praktische aspecten van de techniek aan bod.

In Nederland hebben op dit moment zo’n 7 miljoen huishoudens een gasaansluiting. De rookgassen van deze verbrandingsinstallatie moeten naar buiten worden afgevoerd. Als er tijdens dit proces lekkage ontstaat, bestaat er een risico op koolmonoxidevergiftiging. Hierdoor vallen jaarlijks te veel doden en belanden honderden mensen in het ziekenhuis.

Het kán veiliger

De concentrische rookgasafvoer is de nieuwe voorkeursoplossing voor een veilige gasinstallatie; één van de technische aanbevelingen uit het koolmonoxide-onderzoek van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid, dat vorig jaar een groot aantal incidenten onderzocht. Ook fabrikantenkoepel Rogafa, waarin fabrikanten van rookgasafvoersystemen zijn verenigd, spreekt haar voorkeur uit voor concentrische rookgasafvoersystemen boven de parallelle variant. In tegenstelling tot een parallelle situatie heeft een concentrisch systeem, door het buis-in-buis principe, een extra vangnet bij lekkages en is daardoor veiliger. Niettemin passen installateurs het parallelle systeem in Nederland nog steeds het meeste toe, in tegenstelling tot in de ons omringende landen. Maar dat gaat veranderen…

Transitie

Onder invloed van de berichtgeving, nieuwe incidenten en het Onderzoeksraad-rapport, kiezen steeds meer (grote en kleine) installatiebedrijven voor concentrisch. De gasinstallatie moet en kan veiliger en daarvoor komt er in 2019 ook een verplichte erkenningsregeling. De verwachting is dat professionele opdrachtgevers steeds vaker een concentrische rookgasafvoer standaard in de bestekken gaan zetten.

Hulp bij overstappen

Om installateurs te begeleiden in de overstap naar de nieuwe standaard voor gasinstallaties geven vertegenwoordigers van groothandel Rensa en rookgasafvoerproducent Ubbink een webinar. In een uur tijd wordt u gratis bijgespijkerd over deze trend: welke gevolgen heeft deze wijze van aansluiten, hoe werken de systemen? Hoe kunt u de veiligheid rondom uw cv-ketel vergroten voor uw klanten? In het webinar worden ervaringen van installateurs gedeeld, en beantwoorden technisch specialisten kijkersvragen.

.

Reageer op dit artikel