nieuws

Verkoop van hr-ketels daalt nog niet  

klimaattechniek

Vooralsnog is er geen daling in de verkoop van het aantal hr-ketels. Tegelijkertijd groeit de verkoop van de warmtepomp en het elektrische kooktoestel sterk. Zo blijkt uit een analyse van verkoopcijfers en ISDE-aanvragen. 

Verkoop van hr-ketels daalt nog niet  

Koken wordt in hoog tempo elektrisch, dat wordt kennelijk door iedereen als laaghangend fruit beschouwd. De investering is immers te overzien en het resultaat heel tastbaar; al sinds 2016 worden er namelijk meer elektrische inbouwkookplaten verkocht dan inbouwkookplaten op gas. In 2018 was bijna driekwart (73%) van alle verkochte inbouwkookplaten elektrisch en het overige kwart (27%) werkt nog op gas.   

 

Warmtepomp wint terrein  

Van alle verkochte verwarmingstechnieken maakt de warmtepomp de sterkste ontwikkeling door. In 2018 zijn bijna 108.000 warmtepompen verkocht, dat is een stijging van 23.000 warmtepompen (27 procent) ten opzichte van 2017 (de warmtepompen die zijn onderzocht maken gebruik van warmte uit de bodem of de buitenlucht). Het grootste deel van de warmtepompen wordt naar verwachting geïnstalleerd in de nieuwbouw en een klein deel is geïnstalleerd in de bestaande bouw.  

Aantal verkochte warmtepompen per jaar voor woningen en andere gebouwen.

430.000 hr-ketels verkocht  

Daar staat tegenover dat er tevens maar liefst 430.000 hr-ketels zijn verkocht. Van een daling in de verkoop van hr-ketels blijkt vooralsnog geen sprake te zijn. Daaruit kunnen we voorzichtig concluderen dat met name in de vervangingsmarkt in de meeste gevallen gewoonweg voor een hr-ketel wordt gekozen.   

Aantal geplaatste hr-ketels per jaar.

  

Pelletkachels en zonneboilers  

Na jaren van stevige groei, lijkt de verkoop van pelletkachels in 2018 te stagneren op bijna 13.000 verkochte exemplaren per jaar. Het totaal geplaatste oppervlakte aan zonneboilers nam in 2018 met 18 procent toe. Het grootste aandeel in deze groei komt op rekening van grote zonneboilersystemen van meer dan zes vierkante meter, die groeiden ten opzichte van 2017 met 43 procent.  

  

Voortgang naar aardgasvrije woningen  

Dit zijn enkele conclusies uit de zogeheten Gasmonitor 2019 van onder meer Natuur & Milieu. De milieuorganisatie volgt samen met netbeheerders Stedin, Enexis en Liander jaarlijks de voortgang van transitie naar aardgasvrije woningen. Dit doen ze enerzijds op basis van de verkopen van de belangrijkste alternatieven voor aardgastoepassingen (hr-ketels, warmtepompen, pelletkachels, zonneboilers en inbouwkookplaten) in woningen en anderzijds door een analyse van de ISDE-aanvragen (Investeringssubsidies Duurzame Energie, red.) sinds de start van de regeling in 2016.   

 

Nieuwbouw en bestaande bouw  

Enig voorbehoud moet wel worden genomen. Zo valt de ontwikkeling van warmtenetten en duurzaam gas buiten de scope van het onderzoek. Verder is uit de voor de Gasmonitor 2019 gebruikte gegevens niet altijd het onderscheid te maken tussen nieuwbouw en bestaande bouw, dan wel tussen woningen en utiliteitsbouw. De samenstellers van het rapport doen verder geen uitspraken over de accuraatheid van de verzamelde cijfers.  

  

Apparaten voor gasloze verwarming  

In zijn geheel steeg de verkoop van apparaten voor gasloze verwarming (exclusief zonneboilers) de afgelopen jaren van 100.000 tot meer dan 123.000 exemplaren in 2018 (zie grafiek). In de grafiek zijn de afgelopen drie jaar de verkoopcijfers van pelletkachels aan de statistieken toegevoegd, alsook de ISDE-aanvragen voor biomassaketels. Hierbij zijn de ISDE-aanvragen voor biomassaketels meegerekend als verkoopcijfer, omdat exacte verkoopcijfers ontbraken. 

 

Gemiddeld 1240 m3 gas  

De huidige hr-ketels op aardgas zorgen door de uitstoot van CO2 voor een grote milieudruk. Onder meer daarom gaat Nederland van het aardgas af, zo is de bedoeling. De ambitie van het kabinet-Rutte III is dat vanaf 2021 elk jaar in 30.000 tot 50.000 bestaande woningen het gebruik van aardgas voor verwarming, warm water en koken verdwijnt. Een Nederlands huishouden verbruikte in 2017 gemiddeld 1.240 m3 aardgas. Hiervan ging gemiddeld 80 procent naar verwarming van het huis en 20 procent naar koken en warm tapwater. Dit gebruik veroorzaakt jaarlijks een uitstoot van 2.350 kilo CO2. Dit komt overeen met 11.000 km rijden in een benzineauto.  

 

In 2050 aardgasloos  

In 2017 werd 93,2 procent van de warmtevraag door huishoudens nog ingevuld met fossiele brandstoffen, voornamelijk aardgas. Dat was 0,8 procentpunt beter dan in 2016. Op dit moment is nog ruim 90 procent van de huizen aangesloten op het aardgasnet, maar in het jaar 2050 moeten alle huizen van het aardgas af zijn.   

 

Warmtenetten en infraroodpanelen  

Warmtenetten zijn weliswaar een belangrijk alternatief voor het verwarmen van woningen, maar niet meegenomen in het onderzoek omdat specifiek is gekeken naar verkochte installaties voor individuele gebouwen. In 2017 waren er overigens circa 400.000 woningen aangesloten op een collectieve warmteaansluiting. Ook infraroodpanelen en elektrische verwarming zijn niet meegenomen omdat daarvan kennelijk geen verkoopcijfers beschikbaar zijn. “Vermoedelijk is deze markt niet groot”, zo stelt men. Hetzelfde geldt voor close-in boilers en doorstroomverwarmers.   

In 2017 waren er overigens circa 400.000 woningen aangesloten op een collectieve warmteaansluiting.

Gas in nieuwbouw  

De opstellers van Gasmonitor 2019 stellen dat er nog steeds gas in nieuwbouw wordt geïnstalleerd. Wel zien netbeheerders dat sinds het schrappen van de gasaansluitplicht steeds meer woningen niet meer op het gasnet worden aangesloten. In 2017 had naar schatting slechts een derde van alle nieuwbouwwoningen geen gasaansluiting. Maar in het eerste kwartaal van 2019 meldden de netbeheerders dat nieuwbouw voor meer dan 60 procent zonder aansluiting op het gasnet is gerealiseerd. In het tweede kwartaal van 2019 was dit al meer dan 68 procent. In de komende jaren zal dit percentage naar 100 procent groeien. 

 

 

Vakbeurs Energie 2019

Van 8 tot en met 10 oktober is de vijftiende editie van de Vakbeurs Energie. Energiebesparing en aardgasloos in de gebouwde omgeving staan hierbij centraal. De beurs wordt gehouden in de Brabanthallen in Den Bosch. Interesse? U kunt zich hier registeren voor Vakbeurs Energie 2019.

Reageer op dit artikel