nieuws

Koolmonoxide ook schadelijk in lage concentraties

klimaattechniek

Het inademen van koolmonoxide kan ook bij lage concentraties gezondheidsklachten veroorzaken, stelt de Gezondheidsraad. De koolmonoxidemelders die op de Nederlandse markt zijn, zouden daarom ook bij lagere concentraties een alarmsignaal moeten afgeven.

Koolmonoxide ook schadelijk in lage concentraties
shutterstock

Rapporten van de Onderzoeksraad en campagnes van overheid, brandweer, verzekeraars en brancheorganisaties wezen er de afgelopen jaren herhaaldelijk op dat koolmonoxide dodelijk kan zijn. Koolmonoxide zorgt ervoor dat het bloed minder zuurstof kan transporteren, waardoor organen zuurstofgebrek krijgen. Voor zover bekend sterven in Nederland jaarlijks 5 tot 10 mensen aan een
koolmonoxidevergiftiging, worden er ongeveer 200 in het ziekenhuis opgenomen en enkele honderden behandeld op de afdeling spoedeisende hulp.

 

Koolmonoxide en cv-ketels

In 2015 waarschuwde een onderzoeksrapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid voor de gevaren van koolmonoxidevergiftiging door cv-ketels. Ook concludeerde het rapport dat dit gevaar niet alleen bestond bij oude of slecht onderhouden installaties. De helft van de ongevallen met deze gasketels vond plaats bij moderne cv-installaties die volgens huidige standaarden goed onderhouden worden.

 

Verplichte certificering in ‘Gasketelwet’

Als een gevolg daarvan komt er vanaf 2020 onder meer een verplichte certificering voor werken aan gasverbrandingsinstallaties, de zogenoemde Gasketelwet. Die moet koolmonoxidevergiftiging door slecht geïnstalleerde of onderhouden cv-ketels of geisers voorkomen.

 

Lage concentraties koolmonoxide

Volgens de Gezondheidsraad gaat deze maatregel alleen niet ver genoeg. De reden daarvoor is dat ook lage concentraties koolmonoxide schadelijk kunnen zijn. Ingeademde koolmonoxide ontregelt belangrijke biologische processen in de cel en kan zo schade veroorzaken aan hart- en bloedvaten en het zenuwstelsel. Om mensen thuis daar beter tegen te beschermen zijn extra maatregelen nodig. Dat schrijft de Gezondheidsraad in een advies aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

 

Schadelijke hoeveelheid CO

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) adviseert om langdurige blootstelling aan lage concentraties koolmonoxide te vermijden. Bij een blootstellingsduur van 8 uur adviseert de WHO om de gemiddelde concentratie koolmonoxide in de lucht de 9 ppm (parts per million) niet te laten overschrijden. Voor 24 uur is dat 6 ppm.

 

CO-waarden in Nederlandse woningen

Volgens de raad is het niet duidelijk hoe vaak en hoe lang de advieswaarden van de WHO in Nederlandse woningen worden overschreden. “Een grove schatting op basis van schaarse en al wat oudere meetgegevens is dat in 1 op de 1000 woningen een concentratie van meer dan 26 ppm aanwezig is. De advieswaarde van 6 ppm voor langdurige blootstelling zal in meer woningen op enig moment worden overschreden.” De Gezondheidsraad adviseert daarom ook om meer metingen in woningen te verrichten, zodat er meer zicht komt op de omvang van het probleem.

 

Koolmonoxidemelders

De koolmonoxidemelders die in Nederland op de markt zijn, detecteren geen concentraties onder de 10 ppm en geven pas een akoestisch alarmsignaal vanaf 50 ppm. De Gezondheidsraad adviseert daarom om te bevorderen dat melders worden afgestemd op de advieswaarden van de WHO.

 

Voorlichting aan installatiebedrijven

Ook adviseert de Gezondheidsraad om in voorlichting aan burgers, hulpverleners en installatiebedrijven meer aandacht te besteden aan de risico’s van langdurige blootstelling aan lage concentraties koolmonoxide.

 

Reageer op dit artikel