nieuws

Basiskennis NEN 1010

klimaattechniek

Voor het installeren van elektrische verwarming is basiskennis nodig van elektrotechniek. Tot die basiskennis behoort onder meer de norm NEN 1010. Gawalo maakte voor u een gratis whitepaper Basiskennis NEN 1010.

Basiskennis NEN 1010

Verwarming is van oudsher het domein van de de W-installateur. Maar het werkterrein van de W-installateur verandert. Steeds vaker zit in verwarmingsinstallaties ook een elektrische component. Bij all-electric verwarming bestaat de installatie zelfs helemaal uit elektrische componenten.

 

Basiskennis elektrotechniek

De w-installateur heeft over het algemeen prima papieren om ook elektrische verwarming aan te leggen. Hij heeft immers kennis van transmissieberekeningen, klimaatregelingen, comfort, straling, convectie en de juiste positionering van deze producten. Wel ontbreekt het hem soms aan basiskennis elektrotechniek.

 

NEN 1010 belangrijkste norm

Tot die basiskennis behoort onder meer de norm NEN 1010, de belangrijkste norm in de elektrotechniek. In de NEN 1010 staan de uitgangspunten voor het ontwerp, de aanleg en de uitbreiding van een veilige en goed functionerende elektrische laagspanningsinstallatie.

 

Inspectie en keuringsrapport

Installaties moeten voldoen aan de NEN 1010. Bij de oplevering van installaties doen installateurs een inspectie en stellen een keuringsrapport op. Met het rapport verklaart de installateur dat de installatie veilig is en dat goed vakmanschap is ingezet door vakkundig personeel en met gebruikmaking van de juiste materialen. Verzekeraars dringen er bij hun klanten op aan om te zorgen dat ze over zo’n rapport beschikken en het goed bewaren: daarmee kunnen ze na een brand of andere calamiteit aantonen dat de installatie in orde is.

 

Montage pv-installatie

De inspectie-eis geldt ook als installaties worden uitgebreid, bijvoorbeeld door de montage van een pv-installatie. In de polisvoorwaarden staat: ‘U bent alleen verzekerd als de montage en installatie volgens het productvoorschrift en montagehandleiding van de fabrikant is gebeurd. De installatie en montage moeten voldoen aan de norm NEN-1010. Dit moet u bij schade aantonen’, of woorden van gelijke strekking.

 

Gratis whitepaper NEN 1010

Gawalo maakte voor u een gratis whitepaper basiskennis NEN 1010, met daarin de volgende artikelen:

 

NEN 1010, de belangrijkste norm voor elektrische installaties in gebouwen

Hierin krijgt u informatie over het ontstaan van de norm, de toepasbaarheid en de relatie met het Bouwbesluit.

 

NEN-normen en de groepenkast

In dit artikel komt onder andere aan de orde: regels voor meterkast en groepenkast, afmetingen meterkast, uitvoering meterkast, onveilige meterkasten, ontwikkelingen groepenkast, stekerbaar installeren, installatieautomaat en de toekomst van de meterkast.

 

NEN 1010, elektrische installaties in bad- en doucheruimten

Dit artikel bespreekt onder andere: wandcontactdozen, plaatsen van een badkamerkachel, toegestane leidingsystemen in de douche- of badkamer, eisen voor de beschermende vereffening, aanvullende bescherming en elektrische vloerverwarming.

Vergroot uw kennis over de NEN 1010 en vraag de gratis whitepaper aan.

Reageer op dit artikel