nieuws

Eerste cv ketel op 100% waterstof geïnstalleerd

klimaattechniek

De eerste pilot met een waterstof gestookte hr-ketel van Remeha is gestart in een appartementencomplex in de Rotterdamse deelgemeente Rozenburg.

Eerste cv ketel op 100% waterstof geïnstalleerd

Met dit pilotproject wil Remeha vooral kennis en ervaring opdoen. Het project behelst de gehele waterstofketen: vanaf de duurzame opwekking van elektriciteit, via de efficiënte omzetting in pure waterstof tot aan het transport en het “schoon verwarmen van de woningen via een waterstofketel waarbij geen CO vrijkomt”. De waterstofketel hangt in de technische ruimte naast een conventionele ketel op aardgas, om zeker te stellen dat de bewoners te allen tijde beschikken over warmte en warm water.

 

Waterstofketel van BDR Thermea Group

Het pilotproject is een initiatief van netbeheerder Stedin, de gemeente Rotterdam en woningcorporatie Ressort Wonen. De waterstofketel is ontwikkeld door één van de Europese R&D-competence centra van BDR Thermea Group. Na de eerste pilot in Nederland volgt later dit jaar een grootschalige praktijkproef in Engeland met 400 cv-ketels op waterstof. Al eerder werd in de wijk de bestaande gasleiding voorbereid voor het transport van 100% waterstofgas. Remeha ziet waterstof als ‘dé oplossing voor de langdurige opslag van duurzame energie en een vergaand hergebruik van ons bestaande gasnetwerk.’

 

Elektriciteit en groene waterstof

Direct naast het appartementencomplex van Ressort Wonen in Rozenburg (onderdeel van de gemeente Rotterdam) ligt de zogeheten proeftuin Power-to-Gas (P2G). De partners binnen deze pilot werken al geruime tijd aan de omzetting van elektriciteit in duurzame waterstof. De elektriciteit waarmee op locatie de waterstof wordt gemaakt, komt van een nabijgelegen windmolen. Via een normale gasleiding wordt de 100% duurzame waterstof getransporteerd naar het nabijgelegen ketelhuis van het appartementencomplex. Daar wordt de waterstof in de waterstofketel verbrand, om vervolgens de woningen te kunnen verwarmen.

De elektriciteit waarmee op locatie waterstof wordt gemaakt, komt van een nabijgelegen windmolen

Power to gas

In projecten met Power-to-gas wordt elektriciteit omgezet in waterstof of methaan. Met deze stoffen kan het aardgasnet worden bijgevoed en kunnen onder andere gebouwen worden verwarmd. Een experiment daarmee vond al plaats in 2014 in dezelfde wijk. Gawalo deed in 2015 verslag van dit experiment, onder de kop Technologie nog te duur voor doorbraak power-to-gas.

 

Gemengd waterstof/aardgas

Ook Tieluk Heating uit Leeuwarden experimenteert met cv-ketels op waterstof. Onder meer het tijdelijke gemeentehuis van Voorst is voorzien van een ketel die op een mengsel van aardgas en waterstofgas draait. Hiertoe is een klassieke cv-ketel van Atag gemodificeerd. Verder is een waterstofgenerator geïnstalleerd die lokaal via elektrolyse water ontleedt in waterstof en zuurstof. Op termijn zou deze oplossing ook naar 100% waterstof gaan. Maar veiligheid staat voorop in deze proef met een waterstofketel.

 

Algemeen directeur van Remeha Arthur van Schayk (links) en CTO Peter Snel naast de waterstofketel.

Test met 400 waterstofketels

Naast de pilot in Rotterdam start Remeha binnenkort een uitgebreide test in het Verenigd Koninkrijk met 400 waterstofketels. Daarnaast is er volgens het bedrijf veel interesse vanuit verschillende Europese landen. “We werken graag samen met ketenpartners in heel Europa, zodat we meer veldtesten kunnen doen” zegt Peter Snel, CTO van BDR Thermea Group. “Op deze manier versnellen we de ontwikkeling van een CO₂-vrije warmtebron en stimuleren we de ontwikkeling van duurzame, groene waterstof die met windmolens en zonne-energie wordt geproduceerd”.

Waarom zou je waterstof gebruiken als de toepassing van een warmtepomp veel minder energie kost?

Test met 1.000 waterstofketels

Ook Nefit Bosch werkt hard aan de ontwikkeling van een operationele waterstofketel die op 100% waterstof werkt. De afdeling Research & Development van Bosch Nederland in Deventer is nauw betrokken bij een op handen zijnde grote proef met 1.000 waterstof cv ketels in de Engelse stad Leeds. Het doel is om de technische haalbaarheid aan te tonen van waterstof als alternatief voor aardgas in cv-ketels.

 

Kritiek op waterstof

Natuurlijk is er ook kritiek op de toepassing van waterstof. Want waarom zou je waterstof gebruiken als de toepassing van een warmtepomp veel minder energie kost? Bovendien is er nauwelijks groene waterstof beschikbaar. En als die al ooit beschikbaar komt, is die dan betaalbaar? Voorstanders stellen dat dat slechts een kwestie van tijd is en volgens de International Energy Agency (IEA) is de waterstofeconomie gebaat bij opschaling.

 

Reageer op dit artikel