nieuws

Stadsverwarming populairder dan warmtepomp, zegt Vattenfall

klimaattechniek

Bijna de helft van de Nederlanders is nu bewuster bezig met de verschillende mogelijkheden voor aardgasvrije warmte dan vijf jaar geleden. Ruim een derde ziet stadsverwarming als het beste alternatief voor verwarming op aardgas. Dat concludeert Vattenfall uit een onlangs gehouden onderzoek.

Stadsverwarming populairder dan warmtepomp, zegt Vattenfall
Foto: Nuon/Jorrit Lousberg

Het maatschappelijk draagvlak voor de warmtetransitie blijkt ook vrij groot. Slechts 14,2% van de geïnterviewden staat negatief tegenover aardgasvrij wonen. Dat komt voor een groot deel door de media, blijkt uit het onderzoek van Vattenfall. Bijna een derde van de respondenten zegt bewuster met warmte bezig te zijn als gevolg van mediaberichtgeving.

 

Eisen toekomstige warmtevoorziening

Van de toekomstige warmtevoorziening vragen Nederlanders vooral dat deze betaalbaar, betrouwbaar, duurzaam en veilig is. Vrouwen vinden de veiligheid van de warmte in huis belangrijker dan mannen. Jongeren hechten meer aan duurzaamheid dan ouderen: 55,6 procent van de 18- tot 30-jarigen verwacht dat warmte in huis in de toekomst duurzaam is. Bij 55-plussers is dit 42,1 procent.

 

Nog 80% cv-ketel op gas

Op dit moment maakt tachtig procent van de Nederlandse huishoudens voor verwarming en warm water gebruik van een gasgestookte cv-ketel. Sinds 1 juli 2018 verlenen gemeenten geen vergunningen meer voor nieuwbouwprojecten met een gasaansluiting. Alternatieven zoals stadsverwarming en warmtepompen zijn dan ook in opmars.

 

Warmtenet als alternatief voor aardgas

Volgens het onderzoek vindt bijna de helft van de Nederlanders stadsverwarming milieuvriendelijker dan gas. Ruim een derde van de respondenten (35,9 procent) zou voor een aansluiting op een warmtenet kiezen als alternatief voor aardgas. Hiermee is stadsverwarming populairder dan de warmtepomp (die de voorkeur heeft van 14,8 procent) en groen gas (de favoriet bij 9,4 procent van de Nederlanders).

 

Nadelen van stadsverwarming

Een kleine minderheid (12,5 procent) van de Nederlanders staat negatief tegenover stadsverwarming. Als grootste nadeel wordt genoemd dat niet kan worden gekozen voor energieleverancier. Daarnaast denken consumenten dat de temperatuur in huis moeilijker te regelen is.

 

Stedelingen tevreden over stadsverwarming

Bijna de helft van de respondenten (44,2 procent) is daarentegen positief tot zeer positief over stadsverwarming. In de vier grote steden (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht) en gemeenten met meer dan 100.000 inwoners zijn bewoners significant positiever over warmtenetten dan in kleine gemeenten. Arno van Gestel, commercieel directeur van Vattenfall Warmte, verklaart het als volgt: “Onbekend maakt onbemind. In de steden kennen bewoners doorgaans al jarenlang stadsverwarming. Gebruikers zijn over het algemeen ook heel tevreden over de werking en het comfort. Daarnaast is de waardering voor de milieuvriendelijkheid van stadsverwarming duidelijk aan het toenemen.”

 

Geen cv-ketel nodig

De meeste respondenten in het onderzoek van Vattenfall noemen als positieve aspecten van stadsverwarming dat een woning met een aansluiting op een warmtenet geen cv-ketel meer nodig heeft en onafhankelijk is van aardgas.

 

Onderzoeksgegevens

Het onderzoek van in opdracht van Vattenfall werd in januari 2019 uitgevoerd onder 1.014 Nederlanders van achttien jaar en ouder. Onderzoeksbureau Direct Research voerde het onderzoek uit. De onderzoeksgroep bevatte mensen die op dit moment gebruik maken van stadsverwarming (8,9% van de respondenten), of in het verleden in een huis met een aansluiting op het warmtenet hebben gewoond (10,7%), maar ook mensen die nog nooit stadsverwarming hebben gehad (77,3%).

 

 

Reageer op dit artikel